Alkolåsverksted

Verksteder som ønsker å ettermontere alkolås i kjøretøy som faller inn under lovkravet om alkolås i busser og minbusser, må ha en godkjenning fra Statens vegvesen. De må da søke om å bli godkjent alkolåsverksted ved å gå inn på Statens vegvesen sine nettsider.

Blir verkstedet godkjent og oppfyller vilkårene i alkolåsforskriften får de et godkjenningsbevis. Verkstedet blir da registrert i Statens vegvesen sitt elektroniske register, som inneholder opplysninger om virksomheter som har søkt om godkjenning og alle virksomheter som har eller har hatt godkjenning. Hvis du lurer på om verkstedet du har tenk å benytte er et godkjent alkolåsverksted kan du selv sjekke det ved å gå inn på Statens vegvesen sin sider: Finn godkjent verksted. Der finner du også om et verksted er godkjent for å montere alkolås. Du kan enkelt velge "Arbeid på alkolås" i menyen på siden. 

Ambulerende verkstedvirksomhet
Arbeidet med montering mm. av alkolås krever ikke mye av de lokalene som benyttes i arbeidet. Utover det utstyret som brukes i forbindelse med service, kreves det ikke mer enn håndverktøy. Verksteder som feks søker kun med en kontoradresse, og oppgir at det kun skal være et ambulerende alkolåsverksted, vil kunne få godkjent alkolåsverksted under forutsetning av at arbeidet som skjer ute, gir tilgang på utstyr, aktuelt regelverk og monteringsanvisning på alle steder der montering av alkolås skjer. I tillegg må det for Statens vegvesen sitt tilsynspersonell være tilgang til kontorlokalet som er oppgitt for å kunne foreta tilsyn med for eksempel virksomhetens kvalitetssystem.

Installasjonsbekreftelse ved ettermontering
Installasjonen skal dokumenteres med en bekreftelse fra den personen som har utført installasjonen, og den skal alkolåsverkstedet sørge for lagres i 5 år. Se § 12 i alkolåsforskriften.

Garanti eller reklamasjon på en alkolås?
Er du privatkunde som kjøper deg en alkolås bør du forvente at alkolåsen skal vare i 5 år etter forbrukerkjøpsloven. Det betyr at du har mulighet til å reklamere på feil eller mangler ved låsen 5-år etter at du kjøpte den. Husk at du må reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget feilen. Du finner mer om loven på Forbrukerrådet sine nettsider.

Er du en bedriftskunde står det fritt å avtale seg innimellom hva som gjelder. Hvis det ikke er avtalt noe mellom kjøper og selger så gjelder kjøpslovens reklamasjonsrett på 2 år. Flere av alkolåsleverandørene har 3-års garanti på sine alkolåser. Ved kjøp av alkolås, få leverandøren til å opplyse om kostnader som kan oppstå i forbindelse med service. Leverandøren bør kunne redegjøre for eventuelle kostnader som kan oppstå i løpet av en treårsperiode.

Installasjon av alkolås hos privatkunder
Er du privatperson som ønsker å installere alkolås, så trenger du ikke følge regelverket som er beskrevet ovenfor. Men, vi anbefaler at du kun kjøper alkolås som tilfredsstiller den europeiske standarden og at du montere alkolåsen på et godkjent alkolåsverksted. Da får du den beste oppfølgingen og vil være trygg på at den alkolåsen du har gir rett måleresultat.

Oppdatert november 2020.