Drager-85335-2013-web   Drager-100020-2013-web   

En alkolås er en teknisk anordning som kobles til bilens tenningssystem og skal forhindre promillekjøring.  Alkolåsen består av et håndsett og en elektronikkboks. På alkolåsen er det munnstykke som føreren må blåse i.  Dersom føreren ikke avlegger en pusteprøve eller alkolåsen måler alkohol over promillegrensa, får du ikke starta bilen. Du kan gjennomføre en ny test etter noen minutter.

Teknologien er sjekker kun alkohol og påvirkes ikke av miljøet rundt, temperatur eller for eksempel sigarettrøyk eller eksos. Den vil også kunne skille på om det blåses av et menneske eller en pumpe eller en ballong. Dette vil da vises i alkolåsens logg.

I Norge stilles alkolåsen på 0,2 promille, som er promillegrensa i Norge, men den kan og stilles inn for å gi en advarsel dersom promillen måles til mellom 0,1 og 0,2, eller høypromille over for eksempel 0,5. Alkolåsen lagrer vanligvis resultatene i en logg, både positive og negative prøver.

Alkolåsen kan utstyres med en frikoblingsbryter for å unngå at tekniske problem eller en krisesituasjon fører til forsinkelser. Aktivering av bryteren vil bli registrert i loggen. En rekke tekniske løsninger er ment å forhindre at man «jukser» med pusteprøven. En har lang og god erfaring med alkolåser i Norge og det er sjelden teknisk feil med alkolåsen. Men skulle uhellet være ute, så kan en få et passord av leverandøren for å koble fri alkolåsen slik at en kan kjøre videre for en liten periode.

Alkolåsen kan programmeres til å kreve tilfeldige retester. Da må føreren finne et stoppested for å avlegge en test. Dersom den gir utslag, vil føreren få beskjed om å parkere kjøretøyet og stoppe motoren.

Det finnes flere forhandlere av alkolåser i Norge. Se liste over forhandlere her.

Bruksområder
En alkolås kan benyttes av private og for kvalitetssikring av transporter i for eksempel taxiselskap, lastebilfirmaer, kommuner og andre som bruker bil i sitt arbeid.

Alkolås ble først tatt i bruk som alternativ til straff ved promillekjøring i USA på midten av 1980-tallet. Sverige var det første landet i verden som tok i bruk alkolås for å kvalitetssikre transporter.

Siden er alkolås tatt inn som et mulig tiltak i ISO 39001 for trafikksikkerhet.

I Norden har svenske Motorförarnas Helnykterhetsförbund et godkjent testlaboratorie for alkolåser. De har også lagt ut anbefalinger over alkolåser som kan benyttes til kvalitetssikring av transporter og i ordninger hvor alkolås er et alternativ til inndragning til førerkortet. Sjekk MHFs nettside her.  

MA – Rusfri Trafikk anbefaler at du kun kjøper alkolås som oppfyller siste CENELEC-standard EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014. Disse oppfyller krav til kvalitet og pålitelighet som trengs for et slikt tiltak. I tillegg kan det gjøres noen individuelle tilpassede spesifikasjoner for deg.

Har du spørsmål om alkolås tar du bare kontakt med oss.

Sist oppdatert: november 2020