Drager-85335-2013-web   Drager-100020-2013-web   

En alkolås er en teknisk anordning som primært kobles til bilens tenningssystem og som har til hensikt å forhindre kjøring med promille. Alkolås består av et håndsett og en elektronikkboks. På håndsettet er munnstykket som føreren må blåse i. Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over promillegrensa, får en ikke start på bilen. Du kan gjennomføre en ny test etter noen minutter.

Teknologien er alkoholspesifikk og utviklet for ikke å kunne påvirkes av driftsmiljø, temperatur eller faktorer som sigarettrøyk eller eksos. Den vil også kunne skille på om det blåses av et menneske eller for eksempel en pumpe eller en ballong. Dette vil vises i alkolåsens logg.

I Norge stilles grenseverdi på 0,2 promille, som er promillegrensa  i Norge, men den kan og stilles inn for å vise en advarsel dersom promillen måles til mellom 0,1 og 0,2, samt registrere promille over for eksempel 0,5 som høy. Den tekniske innretningen på alkolåser lagrer normalt innblåsingsresultatene i en logg, både antall positive og negative prøver.

Alkolåsen kan utstyres med en frikoblingsbryter for å unngå at et eventuelt teknisk problem eller en krisesituasjon fører til unødige forsinkelser. Aktivering av bryteren vil bli registrert i loggen. En rekke tekniske løsninger er ment å forhindre at man «jukser» med pusteprøven. En har lang og god erfaring med alkolåser i Norge og det er sjelden teknisk feil med alkolåsen. Men skulle uhellet være ute, så kan en få et passord av leverandør for å koble fri alkolåsen slik at en kan kjøre videre for en liten periode.

Alkolåsen kan programmeres for å kreve randomiserte retester i spesifiserte intervaller. Da må føreren finne et stoppested for å avlegge en pusteprøve under kjøreturen. Dersom testen gir utslag vil føreren bli instruert til å parkere kjøretøyet og skru av motoren. Det finnes flere forhandlere av alkolåser i Norge. Se liste over forhandlere her.

Alkolås ble først tatt i bruk som alternativ til straff ved promillekjøring i USA på midten av 1980-tallet. Sverige var det første landet i verden som tok i bruk alkolås for å kvalitetssikre transporter. Siden er alkolås tatt inn som et mulig tiltak i ISO 39001 for trafikksikkerhet.

I Norden har svenske Motorförarnas Helnykterhetsförbund et godkjent testlaboratorie for alkolåser. De har også lagt ut anbefalinger over alkolåser som kan benyttes til kvalitetssikring av transporter og i ordninger hvor alkolås er et alternativ til inndragning til førerkortet.
Sjekk MHFs nettside her.  

MA – Rusfri Trafikk anbefaler at du kun kjøper alkolås som oppfyller siste CENELEC-standard EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014. Disse oppfyller de krav til kvalitet og pålitelighet som trengs for et slikt tiltak. I tillegg kan det gjøres noen individuelle tilpassede spesifikasjoner for deg.

Les mer om krav til alkolås her.

Har du spørsmål om alkolås tar du bare kontakt med oss.

Sist oppdatert: januar 2020