Hvis du utsetter en alkomåler for alkohol direkte, gjennom feks å skylle munnen i sprit, så kan du skade måleren, og den kan miste sin kalibrering. Vent derfor altid minst 15 minutter etter at du har drukket alkohol før du tar en pusteprøve i en alkomåler. Noen produsenter anbefaler også at du venter i 30 minutter. En promillemåler avleser blodets alkoholinnhold ved en utblåsningsprøve. Siden måleren påvirkes hver gang den brukes, trenger den kalibrering innen en viss intervall for at den fortsatt skal være pålitelig. Dette gjelder samtlige promillemålere, uansett måleteknologi.

Brenselcelle eller halvleder
Det er to typer teknologi som benyttes i en alkomåler; brenselcelleteknologi eller halvlederteknologi. Brenselcelleteknologi har en rekke fordeler sammenlignet med den rimeligere halvlederteknologien. Mens sistnevnte for eksempel noen ganger kan gi falske positive resultater hos personer som har diabetes eller går på en lavkaloridiett, vil en promillemåler med brenselscelleteknologi alltid være mer nøyaktig og gi mer konsistente resultater. Hvis man for eksempel tester en person gjentatte ganger i løpet av svært kort tid vil en alkomåler med en brenselcelle i motsetning til en promillemåler med halvlederteknologi vise de nøyaktig samme testresultatene hver gang.

Brenselcelleteknologi var tidligere forbeholdt profesjonelle brukere, altså politiet og offentlig sektor, og disse instrumentene var da priset svært høyt. Men som følge av en helt ny produksjonsprosess, er det nå mulig å selge instrumentene til en langt mer fornuftig pris. Dette kommer oss vanlige forbrukere til gode.

Hvordan virker brenselcelleteknologien?
Nå kan du måle promillen din på en rask og enkel måte, med et presist resultat etter kort tid. Når man blåser i promillemåleren fanges pusten opp av en brenselcelle med to platinaelektroder. Her oksiderer alkoholen som eventuelt finnes i pusten, og genererer strøm. Jo høyere alkoholkonsentrasjonen er i pusten, jo mer strøm produseres. Alkotesteren måler så den nøyaktige mengden strøm som er produsert i brenselcellen, og omsetter dette til et presist mål på alkoholkonsentrasjonen i pusten.

Frankrike
Skal du kjøre bil i Frankrike, så er det lovpålagt å ha en enkel alkomåler i bilen. Slike engangstestere kan du få kjøpt på bensinstasjoner og lignende i Frankrike.