Kjøp kun godkjent alkomåler som du kan få kalibrert i Norge!
Kjøp kun alkomålere som er testet i henhold til den europeiske CEN-standarden EN 16280:2012. Det skal stå på selve alkolåsen hvilken standard den oppfyller. En alkomåler for privatbruk som er testet, og som oppfyller kravene i standarden, har gjenomgått omfattende testning som også inkluderer langtidstester.

Bruk uten jevnlig kalibrering kan føre til uriktige resultater. Etter at man har drukket, spist eller røykt, skal man vente i 15-30 minutter før man måler promillen. Sjekk bruksanvisningen til den enkelte måler.

Når du kjøper en alkomåler er det viktig at den er godkjent etter gjeldene standard , men også at du kan få kalibrert den. For at du skal kunne stole på de måleresultatene du får, må alkomåleren kalibreres jevnlig.For hard eller ofte brukt utstyr kan påvirk eller forkorte tiden mellom kalibreringene fordi nullpunktet flyttes. Men, det er ikke bare bruksfrekvens som er avgjørende, men tiden fra siste kalibrering er også viktig.

Uansett om måleren brukes eller ikke, minsker følsomheten på sensoren over tid. Kalibrering er viktig, ellers kan du ikke være sikker på om måleren gir ett korrekt resultat. Ikke kjøp en alkomåler hvis det ikke er etablert et sytem slik at du kan kalibrere den. Flere leverandører tilbyr mulighet for at du sender inn alkolåsen til kalibrering. I tillegg kan du også levere den inn i butikken du kjøpte den for kalibrering. Alle de anbefalte alkomålerene kan du enkelt få kalibrert i Norge.

Hvor ofte en alkomåler skal kalibreres er forskjellig fra merke til merke. De fleste skal kalibreres årlig eller etter antall ganger du har blåst. Alt ettersom hva som kommer først. Flere av alkomålerne har en innebydt timer i displayet om når kalibrering nærmer seg. Andre igjen har en kalibreringsetikett på måleren. Ellers må du seinest kalibrere den 12 måneder etter at du kjøpte den inn.

Smartphone promilletester
Du kan faktisk få en alkomåler som er godkjent i henhold til den europeiske standarden til din smartphone. FCA 45 er godkjent etter den europeiske standarden. Informasjon om hvordan du får kalibrert denne finner du på Bilradiospesialisten sine nettsider.  

Oppdatert november 2020