Eldre bilfører i familien?

15.03.19

Eldre bilfører i familien?

Bekymret for din gamle mor eller far i trafikken? Si ifra. Sikkerheten må trumfe følelsene. Dette er psykologens råd til deg med eldre bilfører i familien.

Har du et eldre menneske i nær krets som ikke bør kjøre bil, men som likevel setter seg bak rattet? Da må du si i fra, sier psykolog Rebecka Mikkelsen. Nå kan aldersgrensen for helseattest for førerkort bli endret til 80 år.

Det er Helsedirektoratet og Vegdirektoratet som har utredet om helseattesten for eldre skal fjernes helt, eller om aldersgrensen bør økes. Men hva gjør du hvis din gamle far ikke har nådd aldersgrensen, men likevel utgjør en fare i trafikken når han sitter bak rattet? Psykolog Rebecka Mikkelsen er krystallklar: Si ifra, forvent at samtalen kan bli vanskelig - og ikke gi deg.

En sorgprosess
– For mange er tanken på å miste førerkortet vanskelig. Førerkort handler om selvstendighet. De fleste eldre sjåfører er gjennom et langt liv blitt vant til friheten det gir. Samtalen kan derfor bli sår og tøff, men du må ta den. Trafikksikkerheten må trumfe følelsene, sier Mikkelsen. Psykologen anbefaler å gå forsiktig frem.
– Spør vedkommende om hvordan det går i trafikken. Da vil du få en pekepinn på innsiktsnivået. Er du heldig, er sjåføren enig i at det er på tide å parkere bilen for godt. Kanskje dialogen er så god at dere enes om at en legevisitt er lurt, sier Mikkelsen

Les hele artikkelen i Motorføreren 1-2019