EU TAR NYE GREP FOR ØKT TRAFIKKSIKKERHET

23.04.19

EU TAR NYE GREP FOR ØKT TRAFIKKSIKKERHET

Ettermonteringsanvisning for alkolås blir obligatorisk for alle biltyper.

Like før påske vedtok Europaparlamentet nye minstekrav til kjøretøysikkerhet som skal tre i kraft fra 2022.  Nye personbiler, varebiler, lastebiler og busser som selges i Europa, vil få utstyr som automatisk nødbremsesystem som kan oppdage fotgjengere og syklister, intelligent fartstilpasning (dvs. varsling når fartsgrensen overskrides), automatisk feltskiftevarsler, varsling når fører er uoppmerksom eller søvnig, ryggesensorer og elektronisk dataregistrering av sekundene før, under og etter en eventuell kollisjon.

Bilfabrikantene har lenge vært tilbakeholdne med å tilby ettermonteringsanvisninger for alkolås i sine modeller av redsel for å gi fra seg sensitiv informasjon om eget produkt. Nå blir det påkrevd ved lov, og dermed tilgjengelig for verksteder som ettermonterer alkolås. Dette vil sikre at alkolåsen fungerer som den skal i alle biltyper.

Adm. dir. Antonio Avenoso i Det europeiske trafikksikkerhetsrådet, ETSC, der MA er medlem, uttaler i en pressemelding at "disse tiltakene er et stort skritt fremover som innen femten år kan hindre 25 000 dødsfall på europeiske veier". 

Hver uke dør rundt 500 mennesker på veien i EU-landene. De siste fem årene har nedgangen i antall trafikkdrepte innenfor EU vært minimal.

I et intervju med "Nytt i uka" bekrefter statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet at en EU-regulering vil bli fulgt i Norge.

– Det pågår nå en prosess i EU, og målet er at bilfabrikanter skal pålegges å legge til rette for et standard påkoblingspunkt for alkolås i nye personbiler, sier han, og legger til at Norge vil følge opp EU/EØS’ regelverk på dette området. Samtidig presiserer han at det ikke er et mål for regjeringen å innføre alkolås for personbiler på det nåværende tidspunkt.