EU vil ha null promille for ferske førere og yrkessjåfører

15.11.17

EU vil ha null promille for ferske førere og yrkessjåfører

Europaparlamentet har oversendt oppfordring til EU-kommisjonen om å vurdere forslag om felles promillegrense på 0,0 for ferske førere og yrkessjåfører.

EU-parlamentet vedtok tirsdag med stort flertall en resolusjon om å redde flere liv i trafikken. De oppfordrer nå medlemslandene til å sette promillegrensen for ferske førere ned til 0,0 promille de to første årene, samt at en promillegrense på 0,0 bør gjelde yrkessjåfører i hele EU-området. EU-kommisjonen bes om å arbeide videre med forslagene og evaluere merverdien ved en slik harmonisering innenfor EU.

Hvert år blir 26.000 mennesker drept på europeiske veier og hvert fjerde dødsfall i trafikken skyldes i alkohol. 135.000 mennesker blir alvorlig skadet.

I Norge finner vi rus i hver fjerde dødsulykke. Norge har hatt en promillegrense på 0,2 for alle motorvognførere siden 2001.

I dag er det Malta som har den høyeste promillegrensen i EU-området på 0,8, sammen med Storbritannia og Liechtenstein. Men de vurderer også å redusere grensen ned til 0,5.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – rusfri trafikk karakteriserer forslaget som meget positivt, og sier at det blir spennende å følge videre behandling i EU-kommisjonen.

 

Lurer du på noe om promille og rus i trafikken kan du gå inn på Oslo Universitetssykehus avd. for rettsmedisinske fag sine nettsider. Der finner du en del spørsmål og svar på rus og rusmiddelgrenser. Klikk her