Fra fokus på konstruksjon til sikkerhetsutstyr

31.08.20

Fra fokus på konstruksjon til sikkerhetsutstyr

Volvo-ingeniøren Nils Bohlin fant opp trepunkts sikkerhetsbelte. Det blir fortsatt regnet som den viktigste oppfinnelsen for å redde liv i trafikken.

I begynnelsen handlet mye om selve konstruksjonen. Så kom det svært mye viktig utstyr.

Antall dødsulykker på norske veier har hatt en stabil og fallende tendens i mange år. Årsakene er mange: Blant annet holdningsskapende arbeid, nye trafikksikkerhetstiltak og veier med høyere og bedre standard.

Et annet viktig moment er at bilene er blitt sikrere. Her er det to faktorer som spiller inn: Hvordan bilene er konstruert og bygget, dessuten hva slags sikkerhetsutstyr de kommer med. Særlig på det sistnevnte området har det vært en rivende utvikling.

Årtusen-skiftet blir gjerne regnet som et vannskille for kollisjonssikkerheten i biler. Fram til da varierte sikkerheten mye mellom de ulike bilmerkene. Noen hadde høyt fokus på sikkerhet, hos andre var det lavere prioritert.

Det europeiske krasjtestinstituttet EuroNCAP ble grunnlagt i 1997 og fikk raskt stor betydning. De satte opp et omfattende testsystem med flere kategorier,som alle nye biler ble kjørt gjennom. Her gikk det ikke lang tid før ulikhetene ble avdekket – og det fort ble lagt press på produsentene som gjorde det dårlig. I dag brukes testene til Euro NCAP som et utgangspunkt for mange bilprodusenter, underveis i utviklingen av nye biler. Målet er toppscore – og fem stjerner. Noe annet kan være en veldig dårlig start for en ny modell.

Volvo har vært pionérer
Euro NCAP måler den passive sikkerheten,altså hvordan selve konstruksjonene i bilene blir påvirket i en kollisjon. I tillegg har de hatt stadig større fokus på sikkerhetsutstyret.Volvo er en av dem som alltid har vært langt fremme på sikkerhet i bil. De har gått foran, og i praksis presset mange av konkurrentene til å følge etter. Volvo var også først ute med det som blir regnet som det viktigste sikkerhetsutstyret i biler: Nemlig sikkerhetsbeltet.

I 1959 oppfant Volvo-ingeniøren Nils Bohlin trepunkts-sikkerhetsbeltet. Volvo sa fra seg patentrettighetene på dette, slik at alle bilprodusenter kunne bruke det.

– Sikkerhetsbelte og sterke karosseristrukturer er noe Volvo har satset på lenge og er såkalt passive sikkerhetsteknologier. Det vil si at de beskytter deg dersom du kolliderer. De siste 20 årene har Volvo fokusert mer og mer på aktiv sikkerhetsteknologi som betyr at bilene i større grad gjør aktive grep for å unngå at man skal kollidere i det hele tatt, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjeffor Volvo Cars i Norge.

Les hele artikkelen her.