– God veistandard kan redde mange liv

26.10.20

– God veistandard kan redde mange liv

Veistandarden er i mange tilfeller en medvirkende årsak til alvorlige ulykker. Hele 27 prosent av dødsulykkene i perioden 2005 til 2015 hadde en sammenheng med veistandarden.

I tidligere artikler har Motorføreren først og fremst sett på tiltak som er iverksatt for å påvirke føreren - tiltak som ofte har vært kontroversielle. Trafikksikkerhet er også knyttet til forhold ved kjøretøyet og veien, men først ønsker Leif N. Olsen å si noe om førerkortopplæringen, et område hvor Norge har ligget langt fremme.

– Allerede i 1908 var den første norske trafikklærer i virksomhet, men i mange tiår var dette ikke et regulert tilbud og opplæringen var svært kjøretøyteknisk og i bruk av ratt og pedaler. Men også på dette området skjedde det en omveltning rundt 1970. Det ble stilt krav til trafikkskoler, læreplaner ble innført og Statens trafikklærerskole ble etablert, som den første i verden, sier Olsen, som i alle år har vært opptatt av temaet trafikkopplæring, også i tiden før han ble ansatt som direktør i AutoriserteTrafikkskolers Landsforbund.

Øvingskjøring for 16-åringer
– I 1977 holdt jeg et foredrag på Sørlandet om førerkortopplæring,og tok til orde for at den kunne starte med øvingskjøring i skoleverket for 16-åringer på lukket område. Det medførte et ramaskrik i form av lederartikler og «ekspertkommentarer»i «alle» landets aviser. At øvingskjøring for 16-åringer ble innført 25 år seinere, til og med ute i trafikken, medførte overhodet ingen oppstandelse, konstaterer han.

Den politiske interessen for førerkortopplæring har alltid vært til stede, ofte presentert som krav om «billigere og bedre» – noe som vanskelig lot seg kombinere annet enn som politisk slagord.

En fornuftig samferdselsminister, Lars Gunnar Lie (KrF), lærte meg hva det innebar at et forslag ble lagt i en skuff. Vegdirektoratet meddelte at en ferdigbehandlet forskrift om trafikkopplæring var i ferd med å skulle gjennomføres følgende uke. Bare statsrådens godkjenning manglet. Forskriften ville gjøre trafikkskolevirksomhet til en «bakgårdsvirksomhet», og dette sa jeg ifra om. Dermed trakk Lie ut en skuff og la saken oppi, uten et ord. Møtet var slutt, og etterpå så «ingen» på forskriften igjen, minnes den tidligere UP-sjefen, som også har minner om en annen samferdselsminister, nemlig Kjell Opseth (A).

Og det kan du lese mer om, om du leser hele artikkelen i Motorføreren 4-2020 her.