Hvem har du å miste?

20.09.17

Hvem har du å miste?

Må du og dine ferdes på en trafikkfarlig vei? Krysse veien på et skummelt sted? Eller er gaten din mørk og utrygg? Meld fra til oss, så vil vi prøve å hjelpe. MA oppfordrer publikum til å varsle om farlige trafikkfeller torsdag 21. september.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA-rusfri trafikk trenger din hjelp til å kartlegge trafikkfellene i ditt område. I forbindelse med den internasjonale EDWARD-dagen på torsdag, ønsker organisasjonen å få alle trafikanter til å tenke på egen og andres adferd og sikkerhet i trafikken.

– Det handler om hvilke farer man kan utsette seg selv og andre for. I 2016 omkom 135 mennesker i trafikken i Norge, og nesten 700 ble hardt skadd. Selv om tallet stadig har sunket de siste årene, er det fremdeles altfor høyt. Både ruskjøring, høy fart, manglende bruk av bilbelte og farlige trafikkfeller er vanlige årsaker til mange av ulykkene. Vi jobber mye med holdningen til alkohol og rus i trafikken, men denne gangen tar vi også utgangspunkt i trafikkfellene i nærområdet til folk, forklarer Fjellvang Kristoffersen.

EDWARD-dagen, 21. september, er den europeiske markeringsdagen for null drepte i trafikken, og prosjekt EDWARD er et initiativ fra TISPOL, det europeiske trafikkpolitinettverket. Formålet er å få trafikanter i hele Europa til å tenke trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhetsorganisasjonen MA-rusfri trafikk markerer dagen med aksjoner og stands i hele landet, og et av tiltakene er å be publikum om tips om farlige trafikkfeller i sitt eget nærmiljø.

MA-rusfri trafikk er å treffe på mange steder rundt om i Sør-Norge torsdag 21. september.

– Vi håper folk besøker standene for å slå av en prat om trafikksikkerhet, og melde fra dersom de kjenner til trafikkfarlige forhold, sier generalsekretæren.

På standen vil de besøkende få med seg et trafikksikkerhetsløfte som en påminnelse om hva som er viktig å tenke på når man er ute i trafikken.

Kristoffersen forteller at lokalavdelingene av MA vil undersøke alle saker som meldes inn og avgjøre om det skal bringes videre til rette instans, det være seg kommunen for kommunale veier, eller Statens vegvesen for forhold som gjelder fylkesveier.

Trafikkfeller kan også meldes på MA-rusfri trafikk sine hjemmesider, opplyser hun.