Massiv kritikk mot nedleggelse av UP

29.11.17

Massiv kritikk mot nedleggelse av UP

Sverige har gjennomført en lignende omorganisering. Fra 2010 til 2015 gikk antallet personer stoppet i promillekontroll ned med hele 53 % i vårt naboland!

Et regjeringsoppnevnt utvalg vil legge ned Utrykningspolitiet. MA – rusfri trafikk har i sitt høringssvar uttrykt stor bekymring for framtidig trafikksikkerhetsarbeid dersom UP legges ned. Sverige har allerede gjennomført en lignende omorganisering som den som nå foregår i det norske politiet, og antallet trafikkpoliti er blitt betydelig redusert. I perioden 2009 – 2011 gjennomførte svensk politi i gjennomsnitt 2,7 mill. utåndingsprøver. Mens i perioden 2010 – 2015 ble antallet prøver redusert med 53 %.  I 2010 ble det gjennomført 287 promilletester pr 1000 innbyggere i Sverige, mens det i 2015 kun var 130 prøver pr innbygger.

UP-sjef Runar Karlsen er også svært bekymret for konsekvensene av forslaget:

- Rapporten fra Særorganutvalget beskriver en løsning hvor UPs ressurser overføres til politidistriktene hvor de kan anvendes mer fleksibelt. Det betyr i praksis av midlene kan tas bort fra trafikksikkerhetsarbeidet og heller benyttes andre steder. Det igjen betyr færre kontroller, med dårligere trafikksikkerhet som konsekvens, sier han.

I 2011 anmeldte politiet 8 093 personer for ruskjøring, og tallene har økt jamt og trutt. I 2016 ble 9 655 anmeldt (Kilde: Politiets kontrollstatistikk). MA – rusfri trafikk frykter at i fremtiden vil langt færre ruskjørere bli tatt, og at vi vil se samme nedgang som i Sverige, dersom UP nedlegges og ressursene overføres til det ordinære politiet.

MA – rusfri trafikk har sendt inn eget høringssvar og i tillegg skrevet under på et felles opprop sammen med en rekke andre organisasjoner mot nedleggelse av UP.