×

Melding

Failed loading XML... Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and head Opening and ending tag mismatch: head line 1 and html Premature end of data in tag html line 1
Nesten halvering av dødsulykkene i juni og juli

01.08.17

Nesten halvering av dødsulykkene i juni og juli

21 har omkommet på norske veier så langt i sommer. Det er nesten en halvering av dødsulykkene sammenlignet med i fjor.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall når to av årets tre sommermåneder er unnagjort. Så langt i år har 58 mennesker mistet livet, noe som er en nedgang på 26 i forhold til de sju første månedene i fjor. Fortsetter den positive utviklingen kan 2017 bli det første året på 70 år med under 100 trafikkdrepte. I 1947 omkom 94.

I juli har ni mennesker mistet livet på norske veier, noe som er en markant nedgang fra hele 22 drepte i juli måned i 2016. I sommermånedene juni og juli til sammen, har 21 mistet livet. Det er 16 færre enn i tilsvarende periode i fjor.

Alkohol er verstingen!

Folkehelseinstituttet har sett på rus i blodprøver i fra dødsulykker. I følge Statens vegvesen sine dybdestudier er minst 22 prosent av alle dødsulykker rusrelatert. Men tallet er trolig en underdrivelse, da det i en tredje+del av dødsulykkene ikke blir tatt blodprøver som undersøkes for å avdekke mulige rusmidler. Sannsynligvis er omtrent 25 prosent av dødsulykkene i trafikken relatert til bruk av alkohol, narkotika, eller andre trafikkfarlige legemidler. Selv om det har vært en stor økning i andre rusmidler enn alkohol, er det fortsatt alkoholen som er verstingen når det gjelder rusmidler i trafikken.