Foto: Knut Opeide, SVV.

20.04.18

Norge er verdens mest trafikksikre land

For tredje år på rad er Norge verdens mest trafikksikre land. I 2017 mistet 106 livet på norske veier, som gjør at Norge er det første landet som noensinne er nede i kun 20 omkomne pr. millioner innbyggere, ifølge Statens vegvesen. 

– Dette er ingen hvilepute, men vi er selvsagt glade for at innsatsen som er gjort gir resultater. Utviklingen er resultatet av et systematisk og målrettet arbeid over tid basert på kunnskap, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Selv om Statens vegvesen sitter med ansvaret for trafikksikkerhet, er han opptatt av å dele æren med resten av den norske «trafikksikkerhetsfamilien».

– Politiet, helsevesenet, kommunene, fylkene, Trygg Trafikk og andre organisasjoner er svært viktige samarbeidspartnere.

Laveste noensinne
Nedgang fra 135 omkomne i 2016 til 106 i 2017 er en nedgang på 21 prosent. I Europa har bare Estland hatt en større nedgang i fjor, men fra et langt høyere nivå.

I følge OECD er Norge det første landet i verden – siden systematisk innsamling av trafikkulykkedata startet – som er nede i kun 20 omkomne pr. million innbyggere.

2018 har startet med tall som bekrefter en positiv utvikling. I løpet av årets tre første måneder mistet 16 livet i trafikken. Dette er det laveste tallet for et kvartal på minst 70-80 år.INGEN HVILEPUTE: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er glad for at innsatsen alle legger inn for trafikksikkerhet gir gode resultater, men er klar på at det også er mer som må gjøres for å nå nullvisjonen. Foto: Knut Opeide, SVV.

Mer skal gjøres
– Vi er selvsagt glade for nedgangen vi ser i trafikkdrepte i Norge. Men dette handler om langt mer enn tall og statistikk, sier vegdirektøren.

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.

– En ytterligere reduksjon i antall drepte og hardt skadde forutsetter en koordinert og styrket innsats hos alle aktører. Vi har satt oss ambisiøse mål, som krever kontinuerlig leting etter nye effektive tiltak og at muligheter som den teknologiske utviklingen gir utnyttes. I tillegg må vi fortsette med det arbeidet vi allerede gjør og som vi vet virker. Mye er gjort og mer skal gjøres.

Foreløpige tall viser at om lag 770 ble drept eller hardt skadd i vegtrafikkulykker i 2017. Dette er en reduksjon på om lag tre prosent – og en forsiktig positiv utvikling mot etappemålet i Nasjonal transportplan om maksimalt 500 drepte og hardt skadde innen 2024 og maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030.

– Utviklingen er imidlertid ikke like positiv for hardt skadde som den er for drepte. Dette understreker viktigheten av å ikke slippe trykket på trafikksikkerhetsarbeidet, sier Terje Moe Gustavsen.