ACS alkolås L-series, godkjent alkolås

ACS alkolås L-series, godkjent alkolås

Publisert: 27. januar 2019

Alcolock L serie er en alkolås som blir produsert av det canadiske firmaet ACS - Alcohol Countermeasure Systems, som har produsert alkolåser siden 1970-tallet. Sjåføren blåser i håndsettet i fem sekunder, og hvis det detekteres alkohol over 0,2 promille vil den hindre kjøretøyet fra å starte.

Sikker og brukervennlig

Alle hendelser er loggført i håndsettet og i en ECU – Electronic computer unit, og kan lastes ned via GPRS med tilgang til databasen AlcoFleet™. Dataoverføring er også mulig via en nedlastningsstasjon med kabel. Hendelser og kommunikasjon er beskyttet via AES 128 bit krypteringsstandard av minnet og overføring av datafiler. Manipuleringsforsøk på ECU eller installasjonen i kjøretøyet kan registreres selv om håndsettet er frakoblet. Dataloggen oppbevarer hendelser selv når kjøretøybatteriet er frakoblet. Innstillingene i alkolåsen er programmerbar, for eksempel kan sjåførene måtte blåse ved start av sitt skift og ved tilfeldige intervaller i løpet av arbeidstiden. Alkolåsen overfører data manuelt om kritiske hendelser eller du kan installer GPRS-kommunikasjon for å gi umiddelbar beskjed til en trafikksentral om kritiske hendelser og resultater. Alkolåsen kan integreres med flåtestyringssystemer som for eksempel benyttes av taxier, registrere dato, klokkeslett og blåseresultat for hver enkelt hendelse samt valgfri informasjon om GPS lokasjon og bilde av sjåføren. Alkolåsen sjekker pusteprøven for alkohol med to uavhengige brenselceller.

Godkjent

Alkolåsen er konstruert for å tåle støv, vibrasjon, høy luftfuktighet, ekstreme temperaturer samt andre harde miljøfaktorer. Produsert i samsvar med TS 16949 kvalitetsstandard, og utviklet for å overholde ISO 9001, ISO 14001, ISO 17034 og ISO/IEC 17025 standard. Den er godkjent i henhold til CENELEC 50436-1:2014 og 50436-2:2014 standarden.

Et FOCUS™ kamera kan integreres med alkolåsen for å ta bilde av sjåføren når blåsetester utføres. Håndsettet signaliserer til kamera at bilde må tas hver gang en blåsetest utføres og oppbevarer bilde med tidspunkt for test. Med GPRS registreres det hvor blåsetesten fant sted.

Kalibrering

Alkolåsen skal kalibreres hver 12 måned. Brukes låsen i forbindelse med lovkravet om alkolås i persontransport mot vederlag på veg i Norge, skal den installeres og kalibreres på et godkjent alkolåsverksted. Vi anbefaler imidlertid at du alltid benytter deg at et godkjent alkolåsverksted.

Pris

Innkjøpspris:                      Be om tilbud
Installasjonskostnad:         3 timer à kr 1 150,-
Pris for munnstykker:         Poser à 25 stk kr. 145,-
Service og kalibrering:       Årlig kalibrering kr. 610,- 

Bruksområder

Alkolåsen kan benyttes av private, som kvalitetssikring av transporter og i forbindelse med lovkravet om alkolås i alle norske busser og minibusser som benyttes i fbm. transport mot vederlag på veg.

Forhandler

a.s Fartskriver
Besøks- og postadresse:
Bølervegen 40, 2016 Frogner

Telefon: 23 37 84 00
firmapost@fartskriver.no
https://fartskriver.no/produkter/alkolas/