Godkjente alkolåser

Godkjente alkolåser

Publisert: 04. januar 2022

En alkolås er en teknisk anordning som primært kobles til bilens tenningssystem og som har til hensikt å forhindre fyllekjøring.

En alkolås består av et håndsett og en elektronikkboks. På håndsettet er munnstykket som føreren må blåse i. Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over promillegrensa, får du ikke startet bilen. Du kan gjennomføre en ny test etter noen minutter. Teknologien er alkoholspesifikk og utviklet for ikke å kunne påvirkes av driftsmiljø, temperatur eller faktorer som sigarettrøyk eller eksos. Den vil også kunne skille på om det blåses av et menneske eller for eksempel en pumpe eller en ballong. Dette vil vises i alkolåsens logg.

Alkolåsen kan programmeres for å kreve tilfeldige retester i spesifiserte intervaller. Da må føreren finne et stoppested for å avlegge en pusteprøve. Dersom testen gir utslag, vil føreren bli instruert til å parkere kjøretøyet og skru av motoren.

Alkolås ble først tatt i bruk som alternativ til straff ved promillekjøring i USA på midten av 1980-tallet. Sverige var det første landet i verden som tok i bruk alkolås for å kvalitetssikre transporter. Siden er alkolås tatt inn som et mulig tiltak i ISO 39001 for trafikksikkerhet.

MA – Rusfri Trafikk anbefaler at du kjøper alkolås som oppfyller siste CENELEC-standard EN50436-1:2014 eller EN50436-2:2014. Disse to standardene oppfyller nødvendige krav til kvalitet og pålitelighet. I tillegg kan det gjøres noen individuelle tilpassede spesifikasjoner for deg.

Du kan også spørre bilforhandleren ved kjøp av bil om alkolås kan skaffes, og hvor. Totalkostnaden ved montering av en alkolås er 10 000 – 15 000 kroner.

Dräger alkolås 7000

Promillegrensa i Norge

I Norge stilles grenseverdi på 0,2 promille, men den kan og stilles inn for å vise en advarsel dersom promillen måles til mellom 0,1 og 0,2, og også registrere promille over for eksempel 0,5 som høy. Den tekniske innretningen på alkolåser lagrer vanligvis innblåsingsresultatene i en logg, både antall positive og negative prøve.

 

Dräger Interlock 7000, godkjent alkolås

Dräger Interlock 7000 er en ny generasjon alkolås med et lavt strømforbruk. Alkolåsen er også kompatibel med flåtestyringssystemer fra flere leverandører. Dräger Interlock 7000 skiller mellom alkohol i utåndingsluften fra alkohol som fins i for eksempel munnskyllemiddel, spylervæske eller håndsprit. Dette minimerer risikoen for feilindikasjoner i alkolåsens logg. Les produktomtale her: Dräger Interlock 7000.

Dignita AL-100, godkjent alkolås

Dignita AL-100 er en alkolås som er lett å bruke hvor du får informasjon via lys og lyd i displayet. Kanalen der munnstykket skal settes inn er opplyst. Munnstykket og dens innfesting lyser opp og indikerer når alkolåsen er klar til å ta en test. Den endrer også farge fra grønt til rødt hvis den som blåser har over lovlig promille. Les produktomtale her: Dignita AL 100.

ACS alkolås L-series, godkjent alkolås

Alcolock L serie er en alkolås som blir produsert av det canadiske firmaet ACS – Alcohol Countermeasure Systems, som har produsert alkolåser siden 1970-tallet. Sjåføren blåser i håndsettet i fem sekunder, og hvis det detekteres alkohol over 0,2 promille vil den hindre kjøretøyet fra å starte. Les produktomtale her: ACS Alkolås L Series.

Kalibrering

Alkolåsen skal kalibreres hver 12 måned. Brukes låsen i forbindelse med lovkravet om alkolås i persontransport mot vederlag på veg i Norge, så skal den installeres og kalibreres på et godkjent alkolåsverksted. Vi anbefaler imidlertid at du alltid benytter deg at et godkjent alkolåsverksted. Sjekk ut vår artikkel om krav til godkjenning av alkolåsverksteder.

Godkjente alkolåser

I Norden har svenske Motorförarnas Helnykterhetsförbund et godkjent testlaboratorium for alkolåser. De har også lagt ut anbefalinger over alkolåser som kan benyttes til kvalitetssikring av transporter og i ordninger hvor alkolås er et alternativ til inndragning til førerkortet. MAs søsterorganisasjon i Sverige, MHF har omfattende omtaler av alkolås og alkometere. Klikk her for å lese omtalene. Alle disse er godkjent etter  CCENELEC* 50436-1:2014 og 50436-2:2014.