Godkjente alkolåser

Godkjente alkolåser

Publisert: 04. januar 2022

MA – Rusfri Trafikk anbefaler at du kjøper alkolås som oppfyller siste CENELEC-standard EN50436-1:2014 eller EN50436-2:2014. Disse to standardene oppfyller nødvendige krav til kvalitet og pålitelighet. I tillegg kan det gjøres noen individuelle tilpassede spesifikasjoner for deg.

Du kan spørre bilforhandleren ved kjøp av bil om alkolås kan skaffes, og hvor. Totalkostnaden ved montering av en alkolås er 10 000 – 15 000 kroner.

Dräger alkolås 7000

Dräger Interlock 7000, godkjent alkolås

Dräger Interlock 7000 er en ny generasjon alkolås med et lavt strømforbruk. Alkolåsen er også kompatibel med flåtestyringssystemer fra flere leverandører. Dräger Interlock 7000 skiller mellom alkohol i utåndingsluften fra alkohol som fins i for eksempel munnskyllemiddel, spylervæske eller håndsprit. Dette minimerer risikoen for feilindikasjoner i alkolåsens logg. Les produktomtale her: Dräger Interlock 7000.

Dignita AL-100, godkjent alkolås

Dignita AL-100 er en alkolås som er lett å bruke hvor du får informasjon via lys og lyd i displayet. Kanalen der munnstykket skal settes inn er opplyst. Munnstykket og dens innfesting lyser opp og indikerer når alkolåsen er klar til å ta en test. Den endrer også farge fra grønt til rødt hvis den som blåser har over lovlig promille. Les produktomtale her:Dignita AL 100.

ACS alkolås L-series, godkjent alkolås

Alcolock L serie er en alkolås som blir produsert av det canadiske firmaet ACS – Alcohol Countermeasure Systems, som har produsert alkolåser siden 1970-tallet. Sjåføren blåser i håndsettet i fem sekunder, og hvis det detekteres alkohol over 0,2 promille vil den hindre kjøretøyet fra å starte. Les produktomtale her: ACS Alkolås L Series.

Kalibrering

Alkolåsen skal kalibreres hver 12. måned. Brukes låsen i forbindelse med lovkravet om alkolås i persontransport mot vederlag på veg i Norge, så skal den installeres og kalibreres på et godkjent alkolåsverksted. Vi anbefaler imidlertid at du alltid benytter deg at et godkjent alkolåsverksted. Sjekk ut vår artikkel om krav til godkjenning av alkolåsverksteder.

Godkjente alkolåser

I Norden har svenske Motorförarnas Helnykterhetsförbund et godkjent testlaboratorium for alkolåser. De har også lagt ut anbefalinger over alkolåser som kan benyttes til kvalitetssikring av transporter og i ordninger hvor alkolås er et alternativ til inndragning til førerkortet. MAs søsterorganisasjon i Sverige, MHF har omfattende omtaler av alkolås og alkometere. Klikk her for å lese omtalene. Alle disse er godkjent etter  CCENELEC* 50436-1:2014 og 50436-2:2014.