Hva er en alkolås?

Hva er en alkolås?

Publisert: 27. januar 2021

Forfatter: Anne-Beate Budalen

En alkolås er en teknisk anordning som primært kobles til bilens tenningssystem og som har til hensikt å forhindre fyllekjøring. Alkolås består av et håndsett og en elektronikkboks. På håndsettet er munnstykket som føreren må blåse i. Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over promillegrensa, får du ikke startet bilen. Du kan gjennomføre en ny test etter noen minutter.

Teknologien er alkoholspesifikk og utviklet for ikke å kunne påvirkes av driftsmiljø, temperatur eller faktorer som sigarettrøyk eller eksos. Den vil også kunne skille på om det blåses av et menneske eller for eksempel en pumpe eller en ballong. Dette vil vises i alkolåsens logg.

I Norge stilles grenseverdi på 0,2 promille, som er promillegrensa i Norge, men den kan og stilles inn for å vise en advarsel dersom promillen måles til mellom 0,1 og 0,2, og også registrere promille over for eksempel 0,5 som høy. Den tekniske innretningen på alkolåser lagrer vanligvis innblåsingsresultatene i en logg, både antall positive og negative prøve.

MA – Rusfri Trafikk anbefaler at du kun kjøper alkolås som oppfyller siste CENELEC-standard EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014. Disse oppfyller de krav til kvalitet og pålitelighet som er nødvendig. I tillegg kan det gjøres noen individuelt tilpassede spesifikasjoner for deg.

Alkolåsen kan programmeres for å kreve tilfeldige retester i spesifiserte intervaller. Da må føreren finne et stoppested for å avlegge en pusteprøve. Dersom testen gir utslag, vil føreren bli instruert til å parkere kjøretøyet og skru av motoren.

Det finnes flere forhandlere av alkolåser i Norge. Kjøp kun godkjent alkolås av en forhandler.

Alkolås ble først tatt i bruk som alternativ til straff ved promillekjøring i USA på midten av 1980-tallet. Sverige var det første landet i verden som tok i bruk alkolås for å kvalitetssikre transporter. Siden er alkolås tatt inn som et mulig tiltak i ISO 39001 for trafikksikkerhet.

I Norden har svenske Motorförarnas Helnykterhetsförbund et godkjent testlaboratorium for alkolåser. De har også lagt ut anbefalinger over alkolåser som kan benyttes til kvalitetssikring av transporter og i ordninger hvor alkolås er et alternativ til inndragning til førerkortet.
Sjekk MHFs nettside her.

Har du spørsmål om alkolås tar du bare kontakt med oss.