OM MA - RUSFRI TRAFIKK

 

VÅRE ÅPNINGSTIDER: 09:00 - 14:30

Dybdeanalyser fra alle dødsulykker viser at rus har vært en sannsynlig medvirkende årsak i gjennomsnittlig 22 prosent av ulykkene i perioden 2005 .- 2017. I 2018 var dette tallet hele 34 prosent. Ikke alle blir obdusert, men Folkehelseinstituttet anslår at så mange som 1 av 3 drepte bilførere i trafikken er ruset. Førene som er anmeldt for å ha vært påvirket av alkohol har en gjennomsnittspromille på 1,5. I tillegg ser vi at omkomne berusede bilførere svært ofte har for høy fart etter forholdene, eller kjører godt over fartsgrensen uten bruk av bilbelte.

VERDIGRUNNLAG
MA – Rusfri Trafikk er en frivillig, rusfri organisasjon som arbeider mot rus i trafikken og for økt trafikksikkerhet. 

SAMFUNNSOPPDRAG
Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring – Nullvisjonen. Vi arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter.

VÅRT POLITISKE ARBEID ER RETTET MOT
Rusfri trafikk – Nullvisjonen
Forebyggende trafikksikkerhetstiltak
Kontroll og overvåking
Samferdsel og miljøtiltak

Våre VEDTEKTER: klikk her

Våre MEDLEMSFORDELER: Klikk her

MA - Rusfri Trafikk - Norwegian Motorists Association:
MA is an organization working towards preventing you from encountering intoxicated drivers on the road. MAs long-term goal is to ensure that no one should die or be injured as a result of driving while intoxicated.

 
MA - Rusfri Trafikk
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gate 6, 0152 Oslo
Tlf.: 22 47 42 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.