Historien om MA

Print

Trygg trafikk uten drikk MA75 år 2599 001 beskj2            DSC 0048

MA – stolt historie og framtidsrettet arbeid
Idéen om å starte en bilorganisasjon som arbeidet for at alle bilførere skulle være edru bak rattet, kom opp ved en tilfeldighet. En sommerdag i 1927 var reisesekretær i Det Norske Totalavholdsselskap (DNT), Nils Høgevold, på vei til DNTs landsmøte på Framnes i Hardanger. Med seg i sin tilårskomne, åpne Ford hadde han, foruten sin kone Marie, Arne Kristiansen og Ludvig Madshus fra Lena. Det var en lang tur – tre dager tok den fra Oslo – og under en samtale kom Høgevold inn på hvor farlig det kunne være å kjøre bil. Ikke minst fordi det stadig ble flere av dem på norske veier. Og mange kjørte for fort, ofte i beruset tilstand. Det ble mange ulykker.

Det fantes allerede en bestemmelse om at det ikke var tillatt å kjøre automobil i beruset tilstand, men de var vage og ble ikke tillagt stor vekt. Synet på alkoholens virkning splittet befolkningen den gangen, og det var dem som hevdet at alkoholen skjerpet sansene og derfor var en fordel når man satte seg bak rattet.

Høgevold hadde stor tro på bilens fremtid. Han fortalte sine medpassasjerer at Henry Ford allerede hadde laget over 10 millioner biler, og var i ferd med «å sette verden på hjul». Han var bekymret for utviklingen av biltrafikken i Norge, særlig fordi mange kjørte fortere enn de tillatte 35 km/t og fordi mange ikke var edru bak rattet. Kristiansen mente at det ville være behov for en egen avholdsorganisasjon for bilførere – eller motorførere som sjåfører ble kalt den gangen. Han hadde luftet ideen for flere avholdsfolk med egen bil, og mange var interessert i å bli med i en eventuell avholds-organisasjon. Nå ble Høgevold tent på ideen, og meldte seg som interessert.

Navnet klart
Kristiansen hadde tenkt nøye gjennom hvilke oppgaver en avholds-bilorganisasjon burde ha. Han hadde til og med navnet klart; det måtte bli Motorførernes Avholdsforbund, siden dette navnet klart avspeilet programmet.

Den Gule Fare-beskj2

Stiftelsesmøte
Bilen var langt fra noe allemannseie på slutten av 1920-tallet. Det gikk noe tregt å få kontakt med avholdsfolk som også var bileiere, og som var villig til å bli med i en fremtidig bilorganisasjon. I løpet av året etter hadde Kristiansen og Høgevold likevel fått 80 navn på listen, og det var på tide å stifte den nye avholdsorganisasjonen.

26. oktober 1928 ble de 80 bileierne invitert til et møte i Keysers gate 1 i Oslo. Interessen var laber, kun syv personer var møtt frem. Det labre fremmøtet skuffet sikkert initiativtagerne, men Nils Høgevold holdt et klokt og framsynt innledningsforedrag, og så ble Motorførernes Avholdsforbund stiftet, det ble sogar enighet om at forkortelsen skulle være MA. Lovene ble vedtatt, og formålsparagrafen lød:

«MA har til formaal aa samle alle totalavholdne motorførere til et landsforbund og arbeide for aa oplyse folk om den store fare alkoholen er for trafikksikkerheten, samt ivareta medlemmenes interesser, bl.a. paa forsikringsomraadet.»

Kontingenten ble satt til kr. 5,- for aktive og kr. 4,- for passive medlemmer. Det var en forholdsvis høy kontingentsats og avspeilet ambisjonsnivået for den nye organisasjonen.

Siden 1928 har trafikkbildet endret seg fundamentalt, men MA har hele tiden vært en aktiv organisasjon med pådriverkraft og et klart budskap for rusfri trafikk og trafikksikkerhet. Høydepunktene har vært mange. Under har vi listet opp de viktigste hendelsene, aksjonene og seirene. Vil du vite mer, trykker du på lenken.

Nullvisjonen og målet om null drepte og hardt skadde i trafikken er fremdeles ikke nådd. MA stiller ikke lenger krav til totalavhold fra alkohol og andre rusmidler hos medlemmene, men alt som foregår innenfor organisasjonen er fremdeles rusfritt, og vi arbeider med uforminsket styrke for at alle trafikanter skal kunne ferdes trygt i en trafikk fri for alle typer rusmidler.

 

Milepæler i MAs historie:

MA STIFTES 26. OKTOBER 1928

1930: Første lokalavdeling stiftes i Kragerø

1930: Bilens fortreffelighet

1934: Første humanitetsløp

1934: Forsikringsselskapet VARDE etableres

1936: Norsk promillelovgivning - promillegrenser

1939: Motorføreren utgis for aller første gang

1946: "Den gule fare" og Trafikk-uken

1947: MAs ungdomsarbeid starter

1951-1956: I pakt med tiden

1954-56: Drive-in-kino og campingplasser

1956: Stiftelsen av Trygg Trafikk

1960-årene: Damenes Trafikkløp

1976: MA-Ungdom blir stiftet

1988: SINTEF-RAPPORT med test av Rosenborg-spillere 

1993: Ny SINTEF-RAPPORT med test av Rosenborg-spillere

1990-tallet: MA prøver seg på utgivelser av kassetter og CD-er

1995-1996: Seilskutetokt med fokus på promillegrense til sjøs

1996: Oppstart av KastMasken

1997: MA gir ut sin første kartbok

2001: Promillegrensen senkes til 0,2

2003: Alkolås for første gang i Norge

2003-2004: Rapport fra MAs alkolåskampanje i regi av MA sentralt og lokalt

2006: Death Trip lanseres i regi av MA og MA-Ungdom

2008: Navneendring

 

Biler i MAs eie/lån opp gjennom årene