Vedtekter for MA - Rusfri Trafikk

Print

§ 1-1 Formål
MA – Rusfri Trafikk er en rusfri motor- og interesseorganisasjon for alle som er opptatt av trafikksikkerhet, rusfri trafikk og trafikantenes vilkår og ansvar. 
MA – Rusfri Trafikk skal arbeide for:
- Bedre trafikksikkerhet
- Rusfri trafikk
- Medlemmenes interesser som trafikanter

LAST NED VEDTEKTENE HER