Vedtekter for MA - Rusfri Trafikk

Print

PÅ MAs landsmøte i Trysil i 2018 ble det blant annet vedtektsendringer i MAs formålsparagraf,
§ 1-1 Formål.

pdfLAST NED VEDTEKTENE HER