Når du melder deg inn i MA - Rusfri Trafikk får du umiddelbart tilgang på gode medlemsfordeler, og ditt medlemskap bidrar til den viktige kampen for en rusfri og trygg trafikk.

Klikk på denne lenken for å se våre medlemsfordeler.

Klikk på denne lenken for å bli medlem, skriv inn ditt mobilnummer og klikk deg videre.

 

Priser for medlemskap 2019:

Premium med Veihjelp - og tilgang til alle medlemsfordeler
  
    kr  910          
Premium uten Veihjelp - men tilgang til alle andre medlemsfordeler
   
    kr  620          
Honnør med Veihjelp - og tilgang til alle andre medlemsfordeler
  
    kr  705          
Honnør uten Veihjelp - men tilgang til alle andre medlemsfordeler
  
    kr  415          
Familiemedlem - tilgang til alle medlemsfordeler i hht ektefelle/samboers hovedmedlemskap 
       kr  290          
Støttemedlem - støtter vårt arbeid for rusfri trafikk og får bladet Motorføreren 5 ganger pr. år
      kr  250