Personvernerklæring for MA – Rusfri Trafikk

Behandlingsansvarlig
Generalsekretær er på vegne av MA – Rusfri Trafikk er behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer;
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato. Vi lagrer også innbetalingsopplysninger (kundereskontro).

Formål med behandlingen
Vi behandler personopplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse, kjønn og fødselsdato, benyttes for å oppfylle avtalen om medlemskap.
Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud i forbindelse med medlemsfordeler via e-post, telefon og SMS gjennom våre samarbeidspartnere. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon og tilbud fra våre samarbeidspartnere.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med tegning av medlemskap.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller etter avtale/samtykke med deg.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med avtale om medlemskap lagres i vårt aktive kunderegister så lenge du er betalende medlem, og i 1 (ett) år etter endt medlemskap.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 (fem) år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling som måtte være i strid med reglene.

Personvernombud
Vår organisasjon har ikke personvernombud, da vi ikke behandler sensitiv informasjon.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Dette gjør vi gjennom brukerkontroll, passordbeskyttelse, kryptering og sikker dataoverføring (via SFTP)

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
eller:
MA – Rusfri Trafikk
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

Medlemsvilkår

Medlemskapet
Som medlem i MA er du en viktig bidragsyter i arbeidet for en rusfri trafikk og Nullvisjonen.
Medlemskap og fordeler følger personen det er utstedt på. Betalt medlemskap kan overføres gjenlevende ektefelle eller samboer ved dødsfall, til neste forfall.
Medlemskapet betales pr. kalenderår og er gyldig t.o.m. 31.12 samme år. Faktura på ny periode sendes ut i god tid. Ved betalt kontingent videreføres medlemskap og tilhørende fordeler levert av MA og våre samarbeidspartnere.
Medlemskapet og medlemsfordeler knyttet til medlemskapet er kun gyldig ved betalt kontingent innen forfall.
Innbetalt kontingent regnes som forfalt, og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil 1 måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom.
Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.

Endringer
Ved endring av medlemskap må dette meldes til medlemsservice før forfall 31.12 aktuelt år.
Alle endringer knyttet til personopplysninger skal skje direkte til medlemsservice på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 22 47 42 00.