Klagenemnda for bilsaker
Har du en tvist med en bilforhandler eller et verksted som ikke lar seg løse, kan Klagenemnda for bilsaker være et godt alternativ til en rettslig behandling eller andre klageorgan.

Klagenemnda for bilsaker er opprettet av Norges bilbransjeforbund (NBF) i samarbeid med organisasjonene KNA (Kongelig Norsk Automobilklubb), MA (MA – Rusfri Trafikk) og NAF (Norges Automobil-Forbund).

Nemnda består av seks medlemmer, tre fra bilbransjen og en fra hver av de tre organisasjonene, som avgjør sakene på grunnlag av innsendte opplysninger. Disse har en lang og god teknisk kompetanse og omfattende bransjekunnskap. I tillegg møter to faste advokater. Disse rettleder i juridiske problemstillinger og skriver også avgjørelsene.

Hvordan klage?

Print ut og fyll ut eget klageskjema. HUSK å legge ved den dokumentasjon som du mener kan vedrøre saken.

Det er en forutsetning for å kunne klage saken inn for nemnda at det er reklamert til bilforhandleren/verkstedet først, og at det er gitt et endelig avslag på klagen. Du må være medlem i en av de tre bilorganisasjonene (MA, NAF eller KNA), og verkstedet/forhandleren må være medlem i NBF.