NYHETSOVERSIKT

Forsikring: Sikkerhetsforskrifter i kulda

07.02.10

Forsikring: Sikkerhetsforskrifter i kulda

 

En forsikring betyr ikke at du kan gjøre hva som helst og få dekket skadene. Du har selv ansvar for å forebygge skade og for å begrense omfanget av en inntruffet skade. Dette setter Fred Nilsen i Sparebank 1 Forsikring fokus på. Og det gjelder såvel boligen som bilen.Sikkerhetsforskriftene som finnes i forsikringsavtalen, viser de viktigste forpliktelsene forsikringskunden har i forhold til forsikringsselskapet.
Ramsalt fra Vegvesenet

01.02.10

Ramsalt fra Vegvesenet

Fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø er hensyn som fort kan komme på kollisjonskurs en glatt vinterdag. Statens vegvesen salter veiene fordi det er det beste alternativet ut fra et hensyn til både trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier Vegvesenet i en pressemelding.
Veistandarden: Misnøye blant innbyggerne

28.01.10

Veistandarden: Misnøye blant innbyggerne

Samferdsel er et av samfunnsområdene det norske folk er minst fornøyde med, og det er veier nordmenn vurderer som minst positivt. Hele 48 % har et negativt inntrykk av riks- og europaveiene. Dette fremgår av Innbyggerundersøkelsen som nylig ble offentliggjort.

Ingen bilforsikring på isen

24.01.10

Ingen bilforsikring på isen

 

Vakkert, men farlig... (Illustrasjonsbilde H-E Hansen)

Den kalde vinteren frister mange ut på isen med bilen. Det kan være seg for å ta en snarvei eller leke seg i fri dressur. Men der ute på det frosne gjelder ikke forsikringen.

Kjøring på innlandsis kommer inn under loven om motorisert ferdsel i utmark, som forbyr kjøring utenfor vei, med mindre det er gitt unntak.

 

Kondensfjerner: Kan gi skader

12.01.10

Kondensfjerner: Kan gi skader

Mange bileiere heller fortsatt kondensfjerner på tanken for å unngå motortrøbbel i vinterkulden. Det strider mot råd fra en rekke fagfolk. De mener at det tvert imot kan føre til problemer med motoren.

 

 
<<  21 22 23 24 25 [26