01.03.18

14 drept i trafikken hittil i år

14 drept i trafikken hittil i år. Det er 3 flere enn på samme tid i fjor. Av de 14 ulykkene er det hele 8 møteulykker, med 6 drepte menn og to kvinner.

Antall drepte tom feb 2018 A

14 drept i trafikken hittil i år. Det er 3 flere enn på samme tid i fjor. Av de 14 ulykkene er det hele 8 møteulykker, med 6 drepte menn og to kvinner. Tallene er foreløpige og kan bli endret på et senere tidspunkt. I 2017 var det 107 drepte i trafikkulykker her i landet, noe som er det laveste antallet drepte på 70 år.

Det har vært mye vær og krevende kjøreforhold i store deler av landet den siste tiden. Snø og regn som fryser på bakken har gjort at det har vært veldig glatt til tider. Dette stiller store krav til at vi som trafikanter kjører etter forholda. For høy fart har vært en viktig årsak til flere av ulykkene.

Norge er best på trafikksikkerhet for barn!

For barn under 15 år er antallet skadde i trafikken nærmest halvert viser tallene fra Statens Vegvesen. Transportøkonomisk institutt har nylig publisert en studie som viser at Det har vært en stor reduksjon i antallet personskadeulykker blant barn og ungdom i alderen 0-17 år siden begynnelsen av 2000-tallet. For aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år er antallet skadde tilnærmet halvert, også i aldersgruppene 16-17 år og 18-19 år har det vært store reduksjoner. Ingen under 20 år er drepte i trafikken så langt i år. Les hele TØI-artikkelen her.

Antall drepte tom feb 2018 siste 12 mnd a