2017-trafikken krevde 106 menneskeliv

01.01.18

2017-trafikken krevde 106 menneskeliv

Foreløpige tall viser at 106 mistet livet på våre veier i 2017. Det er 29 færre enn i 2016 og det laveste tallet på 70 år.

Møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer, og over halvparten av de omkomne er menn over 45 år som har kjørt i for høy hastighet. Samtidig er det positivt å merke seg at andelen unge menn (16 – 24 år) som omkom i 2017 er vesentlig lavere enn på lenge. 13 ungdommer døde, mot 24 i 2016 og 33 i 2015.

Det er også gledelig at etter flere år med stagnasjon i antall hardt skadde, ser det ut til å bli en nedgang i 2017.

For å få ulykkestallene ytterligere ned, må det jobbes med holdningsskapende arbeid og trafikantrettede tiltak. Bilene blir stadig tryggere og veier forbedres, men det er like fullt mennesket i trafikken og de valgene han eller hun tar, som er avgjørende.

Kilde: Statens Vegvesen