33 færre trafikk- drepte enn i fjor!

02.10.17

33 færre trafikk- drepte enn i fjor!

Fem har mistet livet i september-trafikken, dette er ni færre enn i samme måned i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

I løpet av årets ni første måneder har 78 mistet livet – mot 111 i 2016, 87 i 2015, 126 i 2014 og 134 i 2013.

Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken og det ser ut til at vi kan komme rundt 100 drepte i år. Dette er det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år. De siste 12 månedene - fra oktober 2016 til september 2017 - er det omkommet 102 mennesker i vegtrafikken.

Frykter høsten

Høsten er her, og enkelte steder også vinteren. Vi går en krevende tid i møte med mørke, glatte veibaner, mye regn og etter hvert også frost og snø. Dette må trafikantene ta hensyn til. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers.

Nullvisjonen er en visjon om null drepte og hardt skadde på vegene. Skal vi nå disse høye målene, kan vi ikke hvile på laurbærene. Selv om utviklingen for trafikkdrepte er svært positiv, er Statens vegvesen likevel urolige for at utviklingen av hardt skadde i trafikken ikke er like god. Ved utgangen av 2017 er måltallet for drepte og hardt skadde i trafikken 720, mens det pr. mai 2017 er 751 drepte og hardt skadde siste de 12 månedene

Myndighetene gjør sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode og sikre veier, og tydelig informasjon. Men trafikantene må også gjøre sitt, ved å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr, og være rusfri.