01.09.17

39 mistet livet på norske veier i sommer. 11 færre enn i fjor sommer.

Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av sommerulykkene viser at 39 mennesker mistet livet  på norske veier i sommer.

I august mistet 17 livet i trafikken, mens det i 2016 var 13 som ble drept.

Vi kan være på vei mot det laveste antall omkomne i på norske veier på 70 år. Veiene er blitt bedre, bilene sikrere og førerne kjører bedre.

Ulykkene er spredt – og det er ingen spesielle strekninger som peker seg ut. Møteulykker og utforkjøringer dominerer fortsatt statistikken over dødsulykkene.

Ruskjøring er fortsatt et stort problem. I tillegg ser vi at nesten 60 % av de drepte førerne som ikke bruker bilbelte, også er ruset. 

- Vi tar fire ganger flere for rus i politiets ruskontroller nå enn for tre til fire år siden, sier UP-sjef Runar Karlsen til NRK. Politiet har blitt mer målrettede i sine kontroller og har fått teknologi som gjør det enklere å avsløre all ruskjøring.

76 hittil i 2017

I løpet av årets åtte første måneder har 76 omkommet i trafikken, noe som er 21 færre enn på samme tidspunkt i fjor. I hele 2016 omkom 135 på norske veier.

fakta trul tom aug 2017