40 drept i rus-ulykker i 2018!

01.07.19

40 drept i rus-ulykker i 2018!

Hele 40 mennesker ble i fjor drept som følge av ruskjøring på norske veier. Dette er en dobling fra året før. Rus var dermed den største enkeltårsaken til trafikkulykker i Norge i 2018.

– Dette er et skremmende høyt tall. Vi er glade for at Utrykningspolitiet holder trykket oppe på ruskontroller, men savner flere tiltak som for eksempel innføring av alkolåsprogram for promilledømte og holdningskampanjer mot ruskjøring, på lik linje med farts og oppmerksomhetskampanjene, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk.

I 2018 ble 108 drept i trafikkulykker her til lands. Statens vegvesen sine ulykkesanalysegrupper har undersøkt dødsulykkene, og resultatet er altså nedslående: Hele 40 personer ble drept i rusulykker. Det innebærer en økning i dødsulykker med rus fra om lag 20 % i 2017 til over 34 % i 2018. I 34 % av dødsulykkene (34 ulykker) har ruspåvirkning vært en medvirkende faktor.

I disse 34 ulykkene omkom hele 40 personer. De rusede førerne som utløste ulykkene, har vært: 25 personbilførere, fem MC-førere, to syklister og to fotgjengere. 15 av dem var påvirket av alkohol, 7 hadde blandingsrus med alkohol og 12 var ruset på andre rusmidler.

Alkolås
– Det er frustrerende å vite at halvparten av dødsfallene kunne vært forhindret med alkolås. Vi synes det er bra at Utrykningspolitiet holder trykket oppe på ruskontroller, men det beste hadde vært om politikerne satte inn tiltak som faktisk stopper rusførerne før de i det hele tatt kommer seg ut på veien, sier Fjellvang Kristoffersen.

I fjor ble 9649 bilister tatt for ruskjøring. Det er en økning på hele ti prosent sammenlignet med 2017. Folk som kjører i fylla, gjør det gjerne om og om igjen, og uten førerkort. MA – Rusfri Trafikk har oppfordret politikerne til å vurdere et alkolåsprogram som innebærer at den promilledømte kan få beholde førerkortet mot å installere en alkolås i bilen for egen regning, samt å forplikte seg til tett oppfølging fra lege. Allerede i 2010 ble forslaget lansert av en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet.

Les hele artikkelen her.