48 personer dør i gjennomsnitt i sommermånedene!

02.07.17

48 personer dør i gjennomsnitt i sommermånedene!

Sommeren er her og dessverre også flere dødsulykker i trafikken. Det viser i alle fall tallene for de siste 5-årene. 48 personer dør i gjennomsnitt i juni-juli-august månedene.

De foreløpige tallene fra Statens vegvesen viser at det i juni ble drept 11 personer i trafikkulykker på norske veger. I løpet av de seks første månedene i år har 48 mennesker mistet livet på norske veier. Det er 14 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Én av tre dødsulykker på norske veier skjer i de tre sommermånedene juni-juli-august.

  • 48 blir trafikkdrepte i de tre sommermånedene
  • Det skjer rundt 1.700 politirapporterte trafikkulykker med personskader.
  • Rundt 2.000 blir skadd i trafikken i juni, juli og august.

Dybdeanalysene fra Statens vegvesen viser at høy fart, rus og manglende bruk av bilbelte er hovedårsakene til at ulykker skjer. Dette sammen med økt trafikk på deler av veinettet, gir mange stygge møteulykker med mange døde og hardt skadde.

49 av 128 dødsulykker eller hele 38 % skjedde i sommermånedene i 2016. Det samme gjelder for ulykker med rus. Av 29 ulykker i hele 2016 som involverte rus skjedde 35 % i sommermånedene. I Statens vegvesen sin rapport om dødsulykker i 2016, kommer det fram at ruspåvirkningen har vært en medvirkende faktor i hele 23 prosent av dem. Høy fart, uoppmerksomhet og manglende førerdyktighet er andre vanlige årsaker. 

MA-rusfri trafikk oppfordrer alle til å ta ansvar når de kjører på norske sommerveger i år. Fortsatt god sommer!