Foto: Knut Opeide, SVV.

08.05.18

Alkolås i nye busser og minibusser fra 2019

Fra 1. januar 2019 må alle nye norske busser og minibusser har alkolås montert. Kjøretøy som allerede er registrert må installere alkolås før 2024, eller tas ut av drift.

– Endelig kan vi være trygge på at sjåføren er edru når vi kjører kollektivt, sier generalsekretær i MA - rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Flere buss- og transportselskap har allerede montert alkolås på sine kjøretøy, men nå er altså datoen for påbudet klar.

– På sikt ønsker vi også alkolås i alle nye biler, men påbudet for buss og minibuss er et positivt steg mot en rusfri trafikk, mener generalsekretæren.

Statens vegvesen melder at det vil bli en overgang på fem år for registrerte kjøretøy, slik at transportselskapene skal få tid til å installere utstyret i takt med alminnelig utskiftingstakt for busser. Dette skal også gjøre det lettere for selskapene å planlegge finansieringen.

Påbudet om alkolås gjelder alle norskregistrerte busser og minibusser i klasse M3 og M2, og det er transportselskapene selv som må betale for monteringen.

Statens vegvesen jobber nå med forskrift om alkolås, som vil regulere detaljene i den nye ordningen som vil gjelde fra januar 2019.