Foto: Knut Opeide, SVV

15.06.18

Alkolås i taxi - NÅ!

Landsmøtet til MA - Rusfri Trafikk krever innføring av alkolås i alle taxier.

Rus, og alkohol i særdeleshet, er en vesentlig årsak til trafikkulykker. Statens vegvesen sine dybdeanalyser viser at det er rus i minst 21 prosent av alle dødsulykker. MA – Rusfri Trafikk er glade for at Stortinget nå har fastsatt krav om alkolås i busser og minibusser, men krever at også taxi snarest mulig blir innlemmet i påbudet.

Selv om vi vet at det ikke er mange dødsulykker direkte knyttet til rus i trafikken med busser eller taxier, så skal passasjerene føle seg helt trygge på at sjåføren ikke er ruset. Innføring av alkolås i taxi vil gi et viktig signal om at alkolås er et mer og mer vanlig trafikksikkerhetstiltak som bereder veien for innføring av alkolås i alle biler.

Søk på internett viser at det også stoppes drosjesjåfører med svært høy promille. For å trygge de reisende og kvalitetssikre transporter bør krav om alkolås komme så snart som mulig.

Det er i dag flere og flere taxi-selskap som frivillig monterer alkolås i sin kjøretøyflåte. Dette viser at det går an å installere slik utstyr. Vi ser også at det installeres alkolåser i både hybrid- og elbiler. Teknologien er nå så tilgjengelig og godt utprøvd at vi mener det ikke er noe i veien for å kreve alkolås i alle taxier i Norge også. Vi som passasjerer vil ha trygghet for at en taxisjåfør er edru!