Foto: Sande Trafikkskole

24.10.17

Alkolås i trafikkskolebilene skaper trygghet og gode holdninger!

Sande Trafikkskole er eneste kjøreskole i landet med alkolås i alle sine biler. Dette oppleves som en trygghet for både trafikklærerne og elevene.

Elevene synes det er like naturlig å ha alkolås i bilen, som at de tar på seg bilbelte. 

Daglig leder ved Sande Trafikkskole ønsker seg nå et påbud om alkolås i alle biler som benyttes til førerprøver. Hun håper at myndighetene vil gjennomføre tiltaket som er foreslått i inneværende Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.

Daglig leder i Trafikkforum, Stig Ohrvik, er også positiv til et forslag om å innføre obligatorisk alkolås i alle trafikkskolebiler. Ikke minst ser han verdien av at det da blir like konkurransevilkår mellom kjøreskolene.

- Alkolås gir et veldig viktig signal til elevene om at rus og bilkjøring ikke hører sammen, sier Ohrvik.

Les hele artikkelen her (Motorføreren nr. 4-2017)