Antall drepte i trafikken redusert med 42 prosent!

10.09.19

Antall drepte i trafikken redusert med 42 prosent!

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener norske veier er sikrere enn noensinne, og er stolt av hva regjeringen har gjort for å redusere antall drepte og skadde i trafikken.

Den blide 35-åringen fra Dalsfjorden i Volda hadde store sko å fylle da han arvet statsrådposten etter Ketil Solvik-Olsen for snart ett år siden. Dale har markert seg som en populær politiker, som har gjort kometkarriere etter at han ble utnevnt som statssekretær for nettopp Solvik-Olsen høsten 2013. Før han overtok som samferdselsminister, satt han som landbruk- og matminister i nesten tre år. En skulle kanskje tro at det er et departement som passer bedre for odelsgutten, som tross alt er faglært kjøttskjærer. Men når vi spør ham om trafikksikkerhet, trenger vi ikke putte på penger for at han skal snakke seg varm.

Siden regjeringsskiftet i 2013 er tallet  på drepte i trafikken redusert fra 187 i 2013 til 108 i 2018. Det er en reduksjon på 42 prosent. Regjeringen har lovet over en halv milliard til konkrete trafikksikkerhetstiltak i budsjettåret 2019. Vi ser at den kraftige nedgangen i tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skyldes et generelt mer effektivt trafikksikkerhetsarbeid på flere områder, sikrere kjøretøy, mer effektive trafikanttiltak og bedre veier gjennom veiutbygging, vedlikehold og målretta tiltak for å unngå de farligste ulykkene. Her har vi bygd midtrekkverk, utbedret sideterreng, bedre veibelysningen og utbedret kurver og kryss, sier Dale.

MA - Rusfri Trafikk har gjentatte ganger tatt til orde for å innføre alkolåsprogram for promilledømte. Programmet innebærer at den promilledømte kan beholde førerkortet mot at han/hun frivillige monterer en alkolås i bilen og sier seg villig til jevnlige tester. Når vi spør hvordan samferdselsministeren stiller seg til dette forslaget, vil han ikke være konkret på det. – Jeg er kjent med forslaget, men forslag og endringer i dette regelverket hører inn under Justis- og beredskapsdepartementet.

Les hele artikkelen her.