Apper og facebook-grupper truer trafikksikkerheten

05.12.20

Apper og facebook-grupper truer trafikksikkerheten

En rekke steder i landet finnes lokale Facebook-grupper som varsler om politikontroller. – Slike grupper er potensielt livsfarlige, sier generalsekretær Elisabeth F. Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk.

Av Henrik Pettersen Sunde og Jøran Ledal

Det opprettes stadig flere grupper på Facebook og andre sosiale medier som har som hovedhensikt å varsle hverandre om hvor og når politiet gjennomfører trafikk-kontroller. Gruppene finnes ove rhele landet, for eksempel i Ålesund der en slik gruppe har mer enn 11.500 følgere. I tillegg finnes det også apper som advarer om ulike trafikk-kontroller. Flere av dem har hundretusenvis av nedlastinger.

– Når ruskjørere eller andre farlige trafikanter blir varslet på forhånd om hvor kontrollene er, kan det medføre at de ikke blir tatt. I neste omgang kandet føre til at liv går tapt, sier Kristoffersen. Politiet har i en rekke nyhetsartikler uttrykt frustrasjon over at de knapt rekker å rigge til kontrollpostene sine før varslene når frem til de ulike brukergruppene.

– Facebook-grupper som varsler om veikontroller, samt varslingsutstyr og applikasjoner, er en uting som er med på å undergrave trafikksikkerheten, mener Kristoffersen, og viser til at risikoen for å bli tatt i kontroll er et av de mest effektive virkemidlene i arbeidet med å luke ut farlig adferd i trafikken.

Det er i dag ingen lovhjemler som forbyr varsling av trafikkontroller. Det er heller ikke forbudt å drive forretninger på kontrollvarsling.

Firmaet SafeDrive AS selger GPSlignende apparater som varsler om politikontroller og fotobokser. Daglig leder i SafeDrive AS, Magnus Wester, er også administrator i en rekke Facebookgrupper som varsler om kontroller. I et intervju med Broom.no har han tidligere uttalt at tjenestene deres fører til at brukerne kjører roligere. Dette argumentet har ikke Kristoffersen særlig tiltro til:

– Det kan hende at folk demper farten akkurat i det området hvor kontrollen gjennomføres, men jeg mistenker at mange gir mer gass når de føler seg «trygge» igjen. Hvorfor skulle de eller sha behov for en app eller tjeneste som informerer dem om kontrollene? Hun understreker at det aller største problemet er risikoen for at folk som kjører ruspåvirket, ikke vil bli fanget opp av kontrollene.

– Når ruskjørerne får en advarsel som gjør at de kan unngå kontroller, så fortsetter de å være til stor fare for andre i trafikken. Jeg tror de som er med i disse gruppene glemmer at det i neste omgang kan ramme noen de selv er glad i.