Bærekraftig trafikksikkerhet

10.11.20

Bærekraftig trafikksikkerhet

Du har garantert hørt om FNs bærekraftsmål – eller sett den fargerike pinnen på jakkeslaget til politikerne. Hva betyr det egentlig, og hva har dette å si for trafikksikkerheten?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Totalt er det 17 mål med 169 tilhørende delmål.

Trafikksikkerhet kommer inn under bærekraftsmål nummer 3 – God helse og livskvalitet.

Mer enn 1,35 millioner mennesker dør årlig i trafikkulykker i verden. Over 90 prosent av disse skjer i lav- og middelinntektsland. Trafikkulykker er den ledende dødsårsaken for barn og unge i aldersgruppen 5-29 år.

2030-agendaen anerkjenner at trafikksikkerhet er en forutsetning for friske liv, for å fremme velferd og for inkluderende, trygge og bærekraftige byer.

En rusfri trafikk vil bidra
MA – Rusfri Trafikk akter å bidra aktivt for å jobbe mot en bærekraftig utvikling og redusere antall drepte i trafikken. Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen sier også at politikerne må være en pådriver.

-MA – Rusfri Trafikk skal være sitt ansvar bevisst. Vårt mål er at ingen skal rammes av en ruskjører. Klarer vi det, vil det bidra til friske og inkluderende liv som skaper en trygg og bærekraftig utvikling.

-Men vi klarer det ikke alene, politikerne må også være bevisst og prioritere trafikksikkerhet. Nytenkning rundt trafikksikkerhetstiltak er avgjørende for utviklingen. Tiltak som i dag kan virke fremmed å innføre her til lands, som andre land har god erfaring med. Gjør vi det sammen, kan mange liv bli spart, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.