Foto: Knut Opeide

25.09.19

EDWARD - Dagen for null drepte i trafikken

Den 26. september skal ingen dø på veiene våre. Dette er budskapet fra MA – Rusfri Trafikk og den europeiske aksjonen EDWARD (European Day Without a Road Death).

– Rusfri trafikk og trafikksikkerhet er MA- Rusfri Trafikk sitt samfunnsoppdrag, og det kan vi aldri få for mye søkelys på, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang  Kristoffersen. Derfor er den europeiske markeringsdagen for null drepte i trafikken, EDWARD, viktig.

EDWARD er et initiativ fra det europeiske trafikkpolitinettverket (TISPOL), og formålet med dagen er å få trafikanter over hele Europa til å tenke trafikksikkerhet.

MA – Rusfri Trafikk støtter opp om det viktige trafikksikkerhetsarbeidet med stands rundt om i landet. Der kan du blant annet komme innom og skrive under på trafikksikkerhetsløftet, som er en påminnelse om hva som er viktig å tenke på når man ferdes i trafikken.

Kunnskap og gode holdninger viktig
Dybdeundersøkelsene fra Statens Vegvesen viser at det er førerfeil bak de fleste av dødsulykkene i Norge. Ruspåvirket kjøring utgjorde 34 % av dødsulykkene i fjor, og hele 40 personer omkom som følge av ruskjøring. Totalt omkom 108 personer på våre veier i 2018. I Europa omkom 25 000 mennesker, mens 140 000 ble hardt skadd.

Den 26. september ønsker MA – Rusfri Trafikk å få alle trafikanter til å tenke på sin egen og andres atferd og sikkerhet i trafikken.

-Trafikksikkerhet er et tema man bør snakke om rundt middagsbordet, sier Kristoffersen. Det handler om alt fra å bruke refleks nå i høstmørket, til alltid å kjøre rusfritt. Det er viktig å få inn gode holdninger i trafikken fra barnsben av.

Mer info om EDWARD prosjektet finner du her: https://projectedward.eu/