Færre druknet fra fritidsbåt

09.10.20

Færre druknet fra fritidsbåt

Til tross for at 2020 ble tidenes båtsommer, har det vært en nedgang i båtrelaterte drukningsulykker i sommer.

Mellom juni og august omkom åtte personer i drukningsulykker fra fritidsbåt, mot 16 personer i samme periode i fjor. Halvparten av sommerens ulykker skjedde mens båtene lå ved land.

Alle som omkom fra fritidsbåt i sommer var menn over 40 år. Fire av ulykkene skjedde på sjøen, to i elver og to i vann/innsjøer.

Flere druknet etter fall fra land
I sommer har 18 personer druknet etter å ha falt i vann eller sjø fra land, mot seks i samme periode i fjor.To små barn falt i en elv og i sjøen; begge på Vestlandet. To voksne menn omkom i forbindelse med fiske i elv, mens tre personer falt i vannet da de var på tur. For de resterende er forløpet ikke kjent. Sju av ulykkene skjedde i elv, åtte i sjøen og fire i vann/innsjøer.

– Totalt sett har det vært fleredruknings dødsfall i elver ogi nnsjøer enn på sjøen i sommer. Det understreker viktigheten av å kunne gjøre gode risikovurderinger over alt der vi ferdes i nærheten av vann, opplyser Tanja Krangnes, seksjonsleder i Redningsselskapet.

Russtatuen på de som er omkommet fra båt, vil ikke bli avklart før på nyåret 2021.