Fremdeles greit å kjøre båt med høy promille

09.01.19

Fremdeles greit å kjøre båt med høy promille

Tirsdag 8. januar ble det kjent at transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling til Stortinget var nei til forslaget fra fire Krf-representanter om en lavere promillegrense på sjøen.

– Det er helt uforståelig at promillegrensen for fritidsbåtførere ikke senkes fra 0,8 til 0,2. Skal dødstallene ned, må også promillegrensen ned, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

– Ingen reell fare
Begrunnelsen fra komiteen, samt fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, er at det er grunn til å tro det er promille over 0,8 som representerer en reell fare på sjøen. I tillegg mener de det ikke finnes ressurser til et økt kontrollnivå av promille til sjøs.

– Jeg kan ikke tro at politikerne virkelig mener at det er akseptabelt å føre en båt med en promille oppunder 0,8, sier Kristoffersen.

Det er ingen tvil om at vår vurderingsevne er svekket og risikovilligheten høynet på dette promillenivået.

Argumentet om at det ikke er nok ressurser til økt kontrollnivå, er et ikke-argument, mener hun.

– Man kan ikke ta hensyn til dagens ressurssituasjon når man skal endre eller lage lover og regler, hvordan skulle da samfunnsutviklingen bli? Det som er viktig er at vi får et godt regelverk for å forhindre fatale båtulykker.

Mange rusrelaterte ulykker
I 2018 registrerte Sjøfartsdirektoratet 23 omkomne ved bruk av fritidsfartøy i norsk farvann. Dette er seks færre enn i 2017, og det laveste tallet siden 2001. På tross av nedgangen holder antall omkomne med alkoholpåvirkning seg noenlunde stabilt.

– Mellom hver tredje og hver fjerde dødsulykke fra fritidsbåt er rusrelatert. I tillegg er det store mørketall grunnet manglende obduksjon, at ikke alle omkomne blir funnet, samt at alkoholstatus knyttes til den avdøde og ikke føreren av fartøyet. I motsetning til på vei, registreres ikke en dødsulykke der passasjeren omkommer som følge av at føreren er påvirket, som en dødsulykke med rus, påpeker generalsekretæren.

Statens Havarikommisjon for transport arbeider nå med å samle mest mulig ulykkesdata fra fritidsbåtulykker, som vil danne grunnlag for en rapport som skal være ferdig i 2019. Sjøfartsdirektoratet har, i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsfartøy, fått i oppdrag fra næringsministeren å utarbeide en handlingsplan for å få ned antall ulykker på sjøen.

MA – Rusfri Trafikk forutsetter at promille vil bli viet grundig oppmerksomhet i denne handlingsplanen, og at konklusjonen blir den samme som ekspertgruppen konkluderte med i 2012; promillegrensen til sjøs bør senkes.