I oktober omkom 11 i trafikken, 7 menn og 4 kvinner

01.11.17

I oktober omkom 11 i trafikken, 7 menn og 4 kvinner

Hittil i år har 89 omkommet i trafikken. Selv om dette er det laveste antallet drepte i trafikken på mange år så langt på høsten, så er 11 drept det høyeste tallet på 4 år i oktober måned.

Vi må fortsatt jobbe hardt for å nå nålet om Nullvisjonen i trafikken.

Bruk refleks

Vi har et langstrakt land. Flere steder i landet er det allerede glatte veier, minusgrader og snø. Mens det andre steder fortsatt er høst. Uansett er det mørkt om kvelden, så husk refleks når du er ute og går. Ulykkesstatistikken viser at fotgjengere har minst dobbel så høy risiko for å bli drept eller alvorlig skadd i mørke som i dagslys. Risikoøkningen i mørke er større for mer alvorlige skader. Les mer om bruk av refleks i vårt siste nummer av. Motorføreren .

Skift til vinterdekk nå

Mange venter med å skifte til vinterdekk til den dagen snøen har lavet ned. Mange ulykker vinterstid skjer med biler som ikke er skodd for vinteren og har slitte dekk eller kjører på sommerdekk. Vinterdekk har mye mer mønster for å gripe fatt i snø og is. Uten skikkelige vinterdekk er du mer utsatt for en alvorlig ulykke.

Når du skifter til vinterdekk må du sjekke om dekkene er hele og uten rifter. Det er krav om minimum 3 millimeter mønsterdybde på vinterdekk. Men MA – rusfri trafikk anbefaler at du skifter dekk når de har mellom 4 og 5 mm mønsterdybde igjen. Slitte dekk gir dårligere veigrep, noe som igjen gir deg lengre bremsestrekning.

Hvis du under ellers like forhold har 100 m bremselengde med ett dekk på 8 mm, kan du oppleve at denne bremselengden øker til hele 150 m med 4 mm mønsterdybde. Hvor langt det er mulig å kjøre med et dekk før det er utslitt varierer svært mye, men kjørestil er avgjørende. Typisk kjørelengde i Norge er 20.000 til 30.000 km. Les mer om dekk her.