kinkyporn.cc amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
PANELDEBATT: Representanter fra SV, Ap, Høyre, Frp og MDG, samt debattleder.

10.10.18

Ingen endring i bilavgiftene 2019

Regjeringen har tidligere i høst varslet at man vil holde bilavgiftene på 2018-nivå også i 2019, men hvordan disse avgiftene bør utformes videre var det stor uenighet om under frokostmøtet til OFV 10. oktober.  

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å utsette omleggingen til ny målemetode for beregning av utslipp fra nye biler (WLTP) til 2020. Det betyr at engangsavgiften beregnes ut fra NEDC-baserte CO2-verdier også i 2019.

Resultatet er dermed at dagens avgiftssystem beholdes for personbiler og varebiler, men satsene inflasjonsjusteres.

Da dette ble kjent førte det til en lettelse hos bilbransjen, mens partier som SV ikke var like glade for utsettelsen.

– Vi må sørge for at vi ikke lurer folk gjennom avgiftspolitikken. Fossile biler må gradvis bli dyrere. SV kommer til å foreslå en opptrapping i vårt alternative budsjett, sa Lars Haltbrekken under paneldebatten onsdag.

OFV mener på sin side det er fornuftig å vente med overgangen til WLTP.

– Engangsavgiften har hatt relativt forutsigbare rammer siden forrige regjering, men er ikke konstruert for fremtiden. Nå er det på tide å starte arbeidet med et nytt avgiftssystem som tar hensyn til at fremtidens biler er utslippsfrie, sa direktør i OFV, Øyvind Solberg Thorsen.

Han la vekt på at det nye systemet må være laget etter prinsippet om at forurenser betaler, i tillegg til å være forutsigbart og bærekraftig over tid.

De viktigste endringene i bilavgiftene som ble lagt frem i statsbudsjettet for 2019 var en kraftigere miljøprofil for taxier, som innebærer 100 prosent avgift på CO2-utslipp, slik at særfordelen fjernes. I tillegg til en kraftigere miljøprofil for motorsykler med reduksjon i avgifter på slagvolum, samt vrakpant på nye kjøretøygrupper som lastebil, motorsykler, mopeder og campingvogner.