amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
Installerer alkolås – frivillig!

23.10.18

Installerer alkolås – frivillig!

Flere og flere taxiselskap velger å installere alkolås i bilene sine. Positivt, men det går for sakte, mener MA – Rusfri Trafikk.

I nesten hele Østfold kan passasjerene nå nyte godt av at taxiene har alkolås, og dermed være trygg på at sjåføren er edru. Dessuten har både Kragerø Taxi, Seljord Taxi og Gran Taxi installert alkolås i sin kjøretøyflåte. Fra 1. desember vil alle taxier i Taxi Romerike ha alkolås i sine 110 biler.

Likevel går det for sakte. Et søk på nett viser at det er mellom 200 og 300 av taxiene i Norge som har montert alkolås nå. Mens antallet taxier er nærmere 8000 i Norge. Nylig vedtok Trøndelag Fylkesting, mot èn stemme, at alle taxier i fylket skal ha alkolås.

Påbudet om alkolås i busser og minibusser fra nyttår av vil føre til at mange av minibussene som går i drosjetransport, vil få alkolås i tiden som kommer. Mens for de vanlige taxiene går det sakte fremover.

Rus, og alkohol i særdeleshet, er en vesentlig årsak til trafikkulykker. Statens vegvesen sine dybdeanalyser viser at det er rus i minst 21 prosent av alle dødsulykker. MA – Rusfri Trafikk er glade for at Stortinget nå har fastsatt krav om alkolås i busser og minibusser, men krever at også taxi snarest mulig blir innlemmet i påbudet.

- Selv om vi vet at det ikke er mange dødsulykker direkte knyttet til rus i trafikken med busser eller taxier, så viser søk på internett at det stoppes både bussjåfører og taxisjåfører med promille, sier Elisabeth F. Kristoffersen, generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk. Passasjerer skal kunne føle seg helt trygge på at sjåføren ikke fyllekjører, og derfor bør et påbud om alkolås i taxi komme snarest.