kinkyporn.cc amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
Internasjonalt førerkort

11.07.14

Internasjonalt førerkort

Skal du kjøre bil eller motorsykkel i utlandet? Utenfor EØS kan et internasjonalt førerkort forenkle situasjoner du kan komme opp i.
MA utsteder internasjonalt førerkort både til sine medlemmer og til ikke- medlemmer.

Forenkler kjøreturen

Hvis du skal kjøre i land utenfor EØS-området, kan internasjonalt førerkort være nødvendig i tillegg til ditt nasjonale førerkort. Det gjør at en trafikksituasjon i et fremmed land lettere kan avklares. Derfor kan det være greit å ha internasjonalt førerkort også i land der det ikke finnes krav om det.

Internasjonalt førerkort er et papirhefte i A6-format med grått omslag og hvite sider. Det er en standardisert oversettelse av førerrettighetene i et nasjonalt førerkort til en rekke språk inklusivt engelsk, russisk og spansk.


Undersøk

Det anbefales å ta kontakt med myndighetene i det landet du skal til, eller landets ambassade i Norge, for å høre hvilke regler som gjelder. Noen land i Europa krever internasjonalt førerkort ved leie av bil, bl.a. Italia. Dette kan du spørre leiebilfirmaet om.


Før avreise

I de land det kreves eller anbefales å bruke internasjonalt førerkort, må du ha skaffet deg det FØR avreise til utlandet.

Internasjonalt førerkort utstedes i to varianter:

  • Etter veitrafikkonvensjonen av 1968 (inntil 3 års gyldighet)
  • Etter veitrafikkonvensjonen av 1949 (inntil 1 års gyldighet)
  • De fleste land som krever internasjonalt førerkort godkjenner nå kort av 1968 konvensjonen - med noen få unntak, bl.a. Thailand og Japan og noen søramerikanske land

Hvordan du går fram

MA utsteder internasjonalt førerkort – og da gjør du følgende:
Du kan enten komme direkte til vårt kontor i Dronningens gate 6 eller få det ordnet pr. post.

Det vi må ha av deg for å fylle ut ditt internasjonale førerkort, er:

  • Originalt passfoto (ca 3,5 x 4,5 cm) (Last ned politiets krav til passfoto)
  • Kopi av gyldig førerkort hvis du sender søknad i posten
  • Eventuelt medlemsnummer i MA for rabatt
  • Fødested og nåværende adresse

Prisen for MA-medlemmer: kr 75,-
Pris for ikke-medlemmer: kr 200,-

Ta kontakt med MA på tlf. 22 47 42 00 hvis du lurer på noe.

Postadresse: Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo.

Besøksadresse: Dronningens gate 6, 0152 Oslo.


Gyldige førerkort

Selv om alle utgaver av norske førerkort er gyldige innen EØS-området og Sveits, anbefaler vi at du har en av de to nyeste modellene (plastførerkort) dersom du skal kjøre i utlandet. Dette for å unngå misforståelser med utenlandske myndigheter, banker, bilutleiefirma osv.

De nyeste førerkortene blir også lettere akseptert som legitimasjon i ulike sammenhenger.

  

(Kilde: Statens vegvesen – www.vegvesen.no)