Krever rusfri trafikk på sjøen

14.06.18

Krever rusfri trafikk på sjøen

MA – Rusfri Trafikk har på sitt landsmøte etterlyst at promillegrensen for førere av fritidsbåter må være den samme som promillegrensen på veiene; 0,2 promille.

Fart, rus og manglende sikkerhetsutstyr er de viktigste ulykkesfaktorene både på sjøen og på veiene.

– Vi ønsker å sette forsterket fokus på rusfri trafikk både på veien og sjøen, sier Kjell Einar Årsland. Han ble nylig valgt som ny styreleder på MA – Rusfri Trafikks landsmøte i Trysil.

Bred støtte blant båtfolket
En undersøkelse gjennomført av Kantar TNS i 2017 viser at 1 av 5 båtførere drikker på sjøen, men samtidig også at 7 av 10 nordmenn vil ha lavere promillegrense til sjøs.

En promillegrense på 0,2 vil representere en harmonisering med promillegrensen i veitrafikken, samt for større båter og skip. Det bør også på sjøen bli innført grenser for rus av andre stoffer, legemidler og narkotika, slik det siden 2012 er håndhevet på veien.

Politiets kontroller og bruk av gode analyseapparater bør også være direkte overførbart fra bruk langs veiene til bruk på sjøen i politiets båter, mener MA – Rusfri Trafikks landsmøte.