amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
Lav promillegrense, gode holdninger på sjøen

12.08.16

Lav promillegrense, gode holdninger på sjøen

Dette er erfaringene som er gjort i Sverige, viser en fersk statistikk etter at promillegrensen til sjøs har vært 0,2 i fem år. Den lave grensen ser ut til å skape gode holdninger.

- Dette viser nettopp en av gevinstene MA har pekt på når det gjelder å senke promillegrensen fra 0,8 til 0,2 i Norge, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA.

- En 0,2-grense er å anse som en nullgrense for å drikke og å sette seg bak rattet på båten, akkurat som i bilen.

Det er Bohusläningen som forteller om den positive utviklingen, og legger spesielt vekt på at spesielt få dømmes for promillekjøring på sjøen i deres region i Vest-Sverige. Etter drøyt fem år med en ny lov om lav promillegrense viser en ny statistikk at den har gitt gode resultater.

Da den nye loven ble innført i 2010 var mange negative og ville beholde sin rett til å drikke alkohol på sjøen – slik de alltid hadde gjort. Derfor er det positivt at loven har hatt så god effekt.

– Jeg tror at lovgivningen har påvirket mange til å minske alkoholbruken når de skal ut på sjøen. Jeg synes at den har fått gjennomslagskraft, sier James von Reis, som arbeider ved påtalemyndigheten for sjøsaker i Göteborg til Bohusläningen.

Les hele saken på nettsidene til Bohusläningen HER.

Illustrasjonsbilde fra MA.