amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
Gratulerer med 90-års dagen, MA – Rusfri Trafikk!

26.10.18

Gratulerer med 90-års dagen, MA – Rusfri Trafikk!

Den 26. oktober er det akkurat 90 år siden MA – Rusfri Trafikk ble stiftet. 

Denne oktoberdagen i 1928 ble 80 bileierne fra hele landet, som hadde sagt seg interessert i å være med i en bilorganisasjon, invitert til et møte i Keysers gate 1 i Oslo. Kommunikasjonene var ikke etter dagens standard, og kun syv personer møtte fram. Det noe labre frammøtet skuffet sikkert initiativtagerne, men Nils Høgevold holdt et klokt og framsynt innledningsforedrag, og Motorførernes Avholdsforbund ble behørig stiftet.

I dag er MA en vital nittiåring, og vårt samfunnsoppdrag, å jobbe for en rusfri og trygg trafikk, er like høyaktuelt.

Noen viktige seire der MA har vært pådriver: Promillegrensen på 0,5 i 1936 og 0,2 i 2001, bilbeltepåbudet i 1978, alkolåsforskriften for buss og minibuss pr. 1. januar 2019.

Nå arbeider vi bl.a. for: Alkolås også i taxi, innføring av alkolåsprogram for promilledømte, promillegrensen til sjøs ned til 0,2!

Gratulerer til alle medlemmer, givere og samarbeidspartnere, og tusen takk for god innsats og støtte! Vi ser fram til de neste 90!

 

Bildet under er det første som ble tatt på et MA-landsmøte. Året er 1932 og stedet er Sarpsborg. Nummer fire fra venstre i fremste rekke er Nils Høgevold, som var den første formannen i MA og den drivende kraften bak organisasjonens etablering. Stor kontrast i antall damer hvis man sammenligner med årets landsmøtebilde i toppen av artikkelen.