Mange selskaper monterer alkolås frivillig!

28.08.19

Mange selskaper monterer alkolås frivillig!

Innen fem år skal alle busser og minibusser som benyttes til persontransport mot vederlag ha installert alkolås. Allerede nå er det flere busselskap som tar i bruk sikkerhetstiltaket.

Snart skal det ikke være mulig å kjøre buss eller minibuss i alkoholpåvirket tilstand. Fra 2019 er det påbudt med alkolås for alle nyregistrerte busser og
minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag. Allerede registrerte kjøretøy, altså busser og minibusser som kjørte langs veiene før 2019, må montere alkolås innen 2024 – ellers tas de ut av drift.

Positivt tiltak
– Flere busselskaper bruker allerede alkolås. Til nå har det vært på frivillig basis for enkelte. Andre har hatt krav om installasjon fra fylkeskommunalt hold, som for eksempel i forbindelse med transport av skoleelever. Men innen fem år må alkolås være installert i alle minibusser og busser som brukes til persontransport mot vederlag og det er positivt, sier Christian Salvesen som jobber i firmaet KGK Norge AS og er ansvarlig for Dräger alkolåser i Norge.

Tryggere kunder
– En alkolås er en ekstra sikkerhet for selskapet, sjåføren, passasjerene og alle trafikanter. Det handler om å vise både internt og til sine omgivelser, at
man tar trafikksikkerhet på alvor. For en tid tilbake inngikk vi et samarbeid med Moss Taxi. Vi utstyrte bilene med alkolås og informerte passasjerene ved å merke bilene. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at kundene føler en ekstra trygghet når de setter seg inn i drosjene, sier han. Alkolåsen kobles til tenningssystemet i kjøretøyet slik at det ikke er mulig å starte kjøretøyet dersom sjåføren har en alkoholkonsentrasjon på 0,2 promille eller mer. 

Les hele artikklen i Motorføreren 3-19 her.