Mediene skriver feil om fartssperre-påbud

13.12.20

Mediene skriver feil om fartssperre-påbud

Bare en brøkdel av kjøretøyene vil bli truffet av EU-typegodkjenningskravet som innføres fra juli 2022. Kravet slår først inn på alle nye biler i juli 2024.

I realiteten kommer det krav om at nye biler skal ha såkalt Intelligent Speed Assistent (ISA). Slikt finnes som ekstrautstyr på mange biler i dag, men det er ikke regulert gjennom såkalt typegodkjenningsprosess.

Førerstøttesystem
– Det er ikke helt riktig å omtale det som fartssperre, men mer som førerstøttesystem som hjelper fører å holde fartsgrensen. Det blir mulig å slå systemet av, og til enhver tid mulig å overstyre manuelt av fører. Bare en brøkdel av kjøretøyene vil bli truffet av EU-typegodkjenningskravet som innføres fra juli 2022. Kravet slår først inn på alle nye biler i juli 2024, forklarer sjefingeniør i Statens vegvesen, Stein-Helge Mundal.

Statens vegvesen hadde faktisk et sliktsystem på sine kjøretøy på midten av 2000-tallet. Dette ble ettermontert, og ga førerne et varsel dersom de kjørte over fartsgrensa. Hensikten var å gå foran og vise vei for ny trafikksikkerhetsteknologi.

Ferskt EU-vedtak
Paraplyorganisasjonen for trafikksikkerhet i Europa, European Transport SafetyCouncil (ETSC), har i flere år jobbet for å innføre automatisk fartstilpasning (ISA) i nye biler som rulles ut på europeiske veier. Nylig vedtok EU at alle nye biler, busser og lastebiler skal ha slikt utstyrfra juli 2022, men kravet slår ikke inn på alle nye biler før i 2024.

– Ønsker velkommen
– Vi ønsker automatisk fartstilpasning velkommen. Dette vil ha stor effekt på trafikksikkerheten, sier Anne Beate Budalen, rådgiver trafikksikkerhet i MA –Rusfri Trafikk. Ifølge Statens vegvesen var fart en av årsakene til 40 prosent av totalt 108 dødsulykker på norske veier i fjor. I fjor mistet 25.000 mennesker livet i trafikken i EU. EUs beregninger viser at automatisk fartstilpasning (ISA) kan redusere dødsulykker i Europa med 5.000 personer.

Kan overstyres
Flere biler har allerede ulike former for fartsvarsler montert. Disse kan overstyres av føreren på forskjellige måter. Hos noen biler holder det å trykke litt hardt på gasspedalen for å overstyre hastigheten. Kravene fra EU er ikke så strenge at bilen ikke kan kjøre raskere enn fartsgrensen tillater, slik det er på tunge kjøretøyer i dag med fartssperre.

– Evalueringer viser at signal og tilbakemeldinger om at du kjører over fartsgrensen, bidrar til at de fleste reduserer farten. De fleste som får et varsel om at du kjører for fort, vil senke hastigheten. Vi vet at hvis 10 % av en kjøretøypark kjører etter fartsgrensa eller forholda,så har det også innvirkning på de andre trafikantene. Det har vært snakk om å innføre en fartssperre på for eksempel 120 km/t. Fra 2020 kan du ikke kjøre en Volvo raskere enn 180 km/t. Selv det er en høy hastighet å krasje i, men som tidligere går Volvo foran og viser veg også når det gjelder fart, sier Anne Beate Budalen, rådgiver trafikksikkerhet i MA – Rusfri Trafikk.

Venter på detaljene
Statens Vegvesen forholder seg til det nye EU-regelverket, og venter på detaljkravene som er under utarbeidelse i EU.

– Statens Vegvesen imøteser det nye EU-regelverket, som også er i tråd med nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet,sier sjefingeniør Stein-Helge Mundal.