Foto: Knut Opeide, SVV.

08.01.19

Nå er alkolåsen her

Fra 1. januar 2019 ble det påbudt med alkolås i alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag på vei.

Kjøretøy som allerede er registrert og i bruk for slike formål, må få alkolåsen på plass før 2024 – hvis ikke skal de tas ut av drift. Hos mange norske transportvirksomheter er alkolåsen allerede på plass, både i det offentlige og det private.

– Kjøring i rus er en av våre største trafikksikkerhetsutfordringer, og alkolås er en teknologi som kan være med på å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Alkolås i all offentlig transport på vei har vært en av organisasjonens viktigste merkesaker de seneste årene, og på sikt ønsker MA – Rusfri Trafikk alkolås i alle nye biler.

– Jeg hadde helst sett at taxi også var med i påbudet fra nyttår, men dette er likevel et stort steg i riktig retning, mener Kristoffersen.

Hvert år blir 10.000 førere stoppet, mistenkt for ruspåvirket kjøring. Antallet dødsulykker hvor rus antas å ha hatt en medvirkende årsak, holder seg noenlunde stabilt på rundt 20 prosent. Mange av disse ulykkene kunne blitt forhindret av en alkolås.