Ny rekord kan være i vente

02.11.20

Ny rekord kan være i vente

Hittil i år har 81 personer mistet livet på veien – det er 5 færre enn på samme tid i fjor. Ny rekord kan være i vente, håper vår ekspert på trafikksikkerhet.

Norge er som kjent verdens beste på trafikksikkerhetsarbeid, men vi har aldri vært under 100 drepte i løpet av et kalenderår. Ekspert på trafikksikkerhet, Anne Beate Budalen, tror 2020 blir året.

-Først og fremst må jeg presisere at 81 tapte liv er 81 liv for mange. Det handler ikke om statistikk. I det store og det hele handler det om menneskeliv. Også de som lever med traumer etter ulykker.

-Likevel skal vi glede oss over utviklingen vi nå ser, 2020 kan være året vi er under 100 drepte. Det vil i så fall være en historisk bragd, sier Budalen.

Trafikksikkerhetseksperten trekker frem Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, som essensiell for at færre omkommer i trafikkulykker. Hun påpeker også at samfunnet sammen må jobbe hardt for å gjennomføre de små, men viktige trafikksikkerhetstiltakene.

-Lykkes vi med å få stadig flere til å overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte, er gevinsten for trafikksikkerheten stor, understreker hun.

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Budalen trekker frem flere elementer som er avgjørende for at Norge endelig kan havne under 100 drepte i trafikken.

-Noe av det vi har lyktes bra med i Norge, er at vi gjennom Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei jobber tverrfaglig. Siden 2002 har frivillige organisasjoner, storbykommuner og fylkeskommunene samarbeidet med politiet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet for en styrket trafikksikkerhet.

-Helt konkret, hvilke ulike tiltak er iverksatt?

-Målrettede kampanjer, trafikkontroller, verdens beste trafikantopplæring, ny teknologi i kjøretøyene, og fysiske tiltak på veiene. Dette bidra til at stadig færre blir drept og hardt skadd i trafikken, sier Budalen til slutt.