Nytt e-læringskurs om rus i trafikken

18.04.18

Nytt e-læringskurs om rus i trafikken

Om lag én av fire dødsulykker i trafikken skyldes rus, og ungdom utgjør fremdeles en stor risikogruppe. Derfor har vår ungdomsorganisasjon, MA-Ungdom, utviklet et eget undervisningsopplegg om rus i trafikken.

E-læringskurset ble lansert onsdag 18. april, i lokalene til AB Trafikkskole avd. Bærum. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stod for den offisielle åpningen av kurset, som også har fått støtte fra samferdselsdepartementet.

– Å forebygge rus i trafikken handler mye om holdningsarbeid. Vi må hjelpe ungdom å ta de rette valgene, og jeg mener det var vel anvendte penger av departementet å støtte arbeidet med dette kurset, sa Solvik-Olsen under lanseringen. 

– Vi har i mange år hatt et ønske om å kunne levere et hjelpemiddel til kjøreskoler om temaet rus og ungdom i trafikken, og det er vi nå i mål med. Dette noe vi er utrolig glade og stolte over, sier prosjektleder i MA-Ungdom, Line Langaas.

Målet med kurset er blant annet å skape gode holdninger blant ungdom knyttet til rus i trafikken, samt å øke fokuset på rus i føreropplæringen. E-læringskurset er helt gratis og er spesielt relevant for personer som skal ta teoriprøven, kjøreskoler og ungdomskoler med valgfag trafikk.

VEL OVERSTÅTT LANSERING: Daglig leder i MA-Ungdom Stig Eid Sandstad, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og prosjektleder i MA-Ungdom Line Langaas var fornøyde i etterkant av lanseringen. 

– Vi har tro på at det å spre kunnskap om temaet og bygge opp under gode holdninger kan bidra til å nå det vi alle jobber for, nemlig nullvisjonen, at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken, forteller Langaas.

Kurset består av fire deler, samt en avsluttende test. Alt i alt har kurset en varighet på ca. 40 minutter. MA-Ungdom har utviklet kurset i samarbeid med en prosjektgruppe bestående av Eirik Olaussen fra Sande Trafikkskole, daglig leder i Trafikkforum Stig Ohrvik, Rita Helen Aarvold fra Vegdirektoratet og Anne Beate Budalen, som er rådgiver i trafikksikkerhet hos MA – rusfri trafikk.

– Med god hjelp fra firmaet Norsk Interaktiv har kurset, og en tilhørende lærerveileder, blitt ferdig og vi håper mange vil ta det i bruk, smiler prosjektlederen.

Du kan teste ut kurset på MA-Ungdom sine sider her.